wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Zbiornik na lód

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Zbiornik na lód z wodą w nadwoziu (do około —30 oc), antyseptyczność oraz przechodzenie ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy, z pominięciem fazy ciekłej. Stosowanie suchego lodu w szerokim zakresie utrudnia jego wysoka cena. Ochładzanie solanką zapewnia się przez instalowanie zbiorników wypełnianych solanką, tj. roztworem wodnym soli (najczęściej kwasu solnego, chlorku sodu, magnezu lun wapnia). Ochłodzona solanka utrzymuje dość długo (12. . . 15 godz) niską temperaturę wnętrza nadwozia (+4 oc. . — 150C). Solankę ochładza się albo w urządzeniu stacyjnym, albo zainstalowanym w pojeździe. Absorpcyjne urządzenie chłodnicze o działaniu periodycznym, z ogrzewaniem generatora absorbera wylotowymi gazami spalinowymi z silnika napędowego, stosowane jest rzadko w samochodzie. Ochładzanie propanowo-butanowe polega na tym, że mieszanina butanu i propanu najpierw jest wykorzystywana jako czynnik chłodniczy, a następnie po odparowaniu do zasilania silnika napędowego samochodu. System ten spotyka się bardzo rzadko ponieważ skuteczność chłodzenia jest niewielka, z uwagi na małe zużycie mieszaniny jako paliwa do silnika, a ponadto wstępne ochłodzenie nadwozia nastręcza trudności. Lodownia sprężarkowa. W samochodach najczęściej stosowane są urządzenia wyposażone w tłokowe sprężarki. Wnętrze nadwozia oziębia się wówczas kosztem poboru mocy na napęd sprężarki. Lodownia tego rodzaju składa sie zwykle z parownika, sprężarki, skraplacza oraz zaworu regulacyjnego połączonych ze sobą przewodami. Parownik umożliwia parowanie ciekłego czynnika chłodniczego w niskiej temperaturze i pod odpowiednim ciśnieniem, wskutek pobierania ciepła od oziębianego środowiska. lm większe jest obciążenie cieplne parownika (tzn. dopływ ciepła z oziębianego środowiska), tym większa ilość czynnika chłodniczego ulega odparowaniu. Parownik składa się z rzędów rur połączonych żebrami. Parownik umieszcza się we wnętrzu nadwozia na przedniej ścianie. Wymaganą intensywność krążenia powietrza zapewnia się przez zastokowanie wentylatorów wymuszających obieg. [więcej w: obieg otto, otomoto krotoski cichy poznań, otomoto krotoski cichy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: garcarek otomoto obieg otto otomoto krotoski cichy