wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Zużywanie się ogumienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Gdyby koła toczyły się z jednakowymi prędkościami obrotowymi, następowałby poślizg jednego lub obu kół względem nawierzchni drogi, powodujący intensywne zużywanie się ogumienia. Aby umożliwić obracanie się kół pędnych samochodu z różnymi prędkościami obrotowymi, każdy most napędowy wyposaża się w tzw. mechanizm różnicowy, który w razie chwilowego zmniejszania sie prędkości obrotowej jednego z kół mostu napędowego w takim samym stopniu zwiększa prędkość obrotową drugiego koła. Warunki podobne do ruchu samochodu po krzywiźnie istnieją podczas jazdy po wyboistej nawierzchni lub po bezdrożu, ponieważ wskutek najeżdżania na nierówności koła pędne przebywają wówczas niejednakowe odcinki drogi w jednostce czasu. W takiej sytuacji mechanizm różnicowy ogranicza również dość skutecznie poślizg poszczególnych kół, a wiec zapobiega wzmożonemu zużyciu ich ogumienia. Stosowanie mechanizmu różnicowego jest ponadto konieczne z uwagi na częste różnice promieni tocznych kół napędowych, np. wskutek różnic ciśnienia powietrza w ogumieniu, niedokładności wykonania opon lub odmiennej rzeźby czy niejednakowego zużycia bieżników opon. Rodzaje mechanizmów różnicowych. Wprawdzie mechanizm różnicowy jest urządzeniem koniecznym, ale jednocześnie i dość kłopotliwym, gdy chodzi o własności ruchowe samochodu. W razie poślizgu jednego z kół mostu napędowego, drugie kolo przestaje się bowiem obracać, co może spowodować np. ugrzęźniecie pojazdu. Aby zabezpieczyć pewność ruchu Samochodu w warunkach sprzyjających poślizgowi niektórych kół, most napędowy wyposaża sie często w urządzenie do blokowania mechanizmu różnicowego lub w specjalny mechanizm różnicowy, samoczynnie rozdzielający moment obrotowy proporcjonalnie do chwilowego obciążenia kół pędnych mostu napędowego. Ze względu na zasadę rozdzielania momentu obrotowego rozróżnia się ogólnie mechanizmy różnicowe: zwykle, o zwiększonym tarciu wewnętrznym oraz samozakleszczające się. Zwykły mechanizm różnicowy (o małym tarciu wewnętrznym) rozdziela moment obrotowy odbierany w przekładni głównej jednakowo pomiędzy połosie, niezależnie od warunków toczenia się każdego z kół pędnych. Na kołach pędnych uzyskuje się zawsze jednakowe siły napędowe, Mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu wewnętrznym umożliwia w pewnym stopniu rozdzielanie momentu obrotowego między półosie — proporcjonalnie do chwilowych oporów toczenia się każdego z kół pędnych. [przypisy: otomoto krotoski cichy Warszawa, moja honda, otomoto krotoski cichy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: moja honda otomoto krotoski cichy oznaczenia opon samochodowych