wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Temperatura wnętrza nadwozia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Jeżeli wykorzystuje się jednocześnie oddziaływanie wentylatora i dynamiczny napór powietrza, temperatura wnętrza nadwozia kształtuje się pośrednio w stosunku do temperatur uzyskiwanych w razie przewietrzania tylko przy użyciu wentylatora lub jedynie wskutek naporu dynamicznego. W zakresie niskich szybkości jazdy przeważa wpływ wentylatora, a w razie wysokich prędkości ruchu samochodu — wpływ naporu dynamicznego. Podobnie kształtują się pośrednie temperatury w przypadku ogrzewania mieszaniny powietrza świeżego i krążącego w nadwoziu, przetłaczanej przez nagrzewnicę przy użyciu wentyla tora. Wymiennik ciepła, czyli rdzeń nagrzewnicy wodnej, składa się z zespołu oddzielnych elementów zlutowanych w jedną całość, tak aby przy najmniejszych możliwie wymiarach i ciężarze miała ona jak największą powierzchnię wymiany ciepła. Elementy rdzeni nagrzewnic najczęściej są wykonane podobnie, jak w chłodnicach samochodowych, czyli ciepło jest wymieniane pomiędzy czynnikami (tj. wodą i powietrzem) przepływającymi krzyżowo. Powierzchnia zewnętrzna rdzenia omywana jest przez powietrze, a wewnętrzna — przez wodę. Obliczanie wymiennika ciepła. Podstawą do określenia parametrów rdzenia nagrzewnicy jest zwykle zapotrzebowanie ciepła, które powinno być mniejsze lub co najwyżej równe wydajności cieplnej urządzenia grzejnego. Celem obliczania wymiennika ciepła jest zwykle wyznaczenie jego podstawowych wymiarów charakterystycznych, jak : — zewnętrzna powierzchnia rdzenia Fz [muł, powierzchnia czołowa rdzenia — opór aerodynamiczny App [mm H201. [hasła pokrewne: renault wektor bielsko biała, moto gratka poznań, auto idea otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto idea otomoto moto gratka poznań renault wektor bielsko biała