wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Najlepszym rozwiazaniem jest wykonanie 2-3 cm nawierzchni z asfaltu lanego zwirowego ulozonego bezposrednio na gruncie lub na wyrównanej warstwie piasku

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie 2-3 cm nawierzchni z asfaltu lanego żwirowego ułożonego bezpośrednio na gruncie lub na wyrównanej warstwie piasku, co jest możliwe tylko wówczas, gdy w programie robót przewidziane są roboty nawierzchniowe z asfaltu lanego, a zatem, jeśli na placu dysponuje się odpowiednimi materiałami i maszynami. W końcowym okresie robót nawierzchnie z placu należy zerwać i po przegotowaniu ułożyć we właściwym miejscu. Przy zagospodarowaniu składu należy pamiętać o konieczności maksymalnego zmechanizowania wszystkich robót. Materiały kamienne drobne o regularnych kształtach układa się w stosy o kształcie prostopadłościanu, a pozostałe materiały w mniej lub więcej regularne pryzmy. Materiały te składa się bezpośrednio na oczyszczonym, wyrównanym i odwodnionym gruncie. Materiały w dużych sztukach również układa się w stosy bezpośrednio na gruncie. Materiały drewniane przechowuje się oddzielnie. Pod stosy co 1,5 do 2,0 m układa się podkładki tak, aby między gruntem a pierwszą warstwą drewna powstała wolna przestrzeń. Między poszczególnymi rzędami należy układać przekładki. Odległość między sąsiednimi stosami powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m. Skład drewna powinien być odległy od osi toru kolejowego nie mniej niż 5,0 m, zaś od budynków nieogniotrwałych 20,0 m, od parkanu – 5 m. Stal zbrojeniowa lub profilowa powinna być również układana na podkładach drewnianych, aby nie stykała się bezpośrednio z gruntem. [więcej w: pko leasing aukcje, samochody powindykacyjne, renault wektor bielsko biała ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pko leasing aukcje renault wektor bielsko biała samochody powindykacyjne