wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Plany sytuacyjne naleza do zbioru rysunków projektu techniczno roboczego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Plany sytuacyjne należą do zbioru rysunków projektu techniczno roboczego. Z tego powodu ich opracowanie jest nieco inne. Plany takie podają, prócz osi drogi, również szerokość jej korony i nawierzchni, odwodnienie (rowy, dreny i sączki), szczegóły zjazdów i skrzyżowań, umiejscowienie znaków wysokościowych itp. Plan sytuacyjny zawiera wszystkie elementy techniczne projektu, mające wpływ na położenie sytuacyjne drogi w terenie. Plany sytuacyjne należy również opracowywać na podkładzie mapy warstwicowej z podaniem wszystkich szczegółów sytuacyjnych terenu, mających jakikolwiek wpływ na trasę drogi i na koszt projektowanych robót. Prócz wszystkich szczegółów wymienionych w planie orientacyjnym, plan sytuacyjny powinien zawierać hektometry trasy oraz dokładne odległości wszystkich obiektów, skrzyżowań z drogami i kolejami, opisy topograficzne reperów stałych i roboczych i opisy topograficzne punktów wierzchołkowych trasy niezależnie od tego , również opisy topograficzne punktów kierunkowych trasy, ustalających jej kierunek w terenie. Roboty ziemne (wykopy i nasypy) podaje się na planach sytuacyjnych przez orientacyjne pokazanie rzutów skarp robót ziemnych na płaszczyznę poziomą odwodnienie przez pokazanie wszystkich rowów, drenów i sączków wraz ze strzałkami kierunków odpływu wody. Na planach sytuacyjnych szczegółowo należy zaprojektować zjazdy na drogi boczne i skrzyżowania oraz dojazdy do stacji kolejowych, przystani wodnych i innych obiektów. [więcej w: moja honda, otomoto krotoski cichy, otomoto krotoski cichy poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: garcarek otomoto moja honda otomoto krotoski cichy