wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘bmw e60 felgi’

Mechanizm różnicowy

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Samozakleszczający się mechanizm różnicowy zapewnia w pełni proporcjonalny rozdział momentu obrotowego, odpowiednio do chwilowych oporów toczenia się każdego z kół pędnych. Ze względu na zadania mechanizmy różnicowe dzieli się na symetryczne i niesymetryczne. Symetryczny mechanizm różnicowy, wbudowany zwykle między kolami pędnymi, w razie identyczności Ich oporów toczenia się rozdziela na nie moment obrotowy dokładnie po połowie. Niesymetryczny mechanizm różnicowy, stosowany najczęściej jako tzw. międzyosiowy mechanizm różnicowy, rozdziela moment obrotowy na poszczególne mosty napędowe proporcjonalnie do przenoszonych przez nie obciążeń statycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw e60 felgi’

Mechanizm różnicowy

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw e60 felgi’

Mechanizm różnicowy

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Powierzchnia czołowa wymiennika wynika z zależności: Jeżeli nagrzewnica współpracuje z wentylatorem, najkorzystniejszy jest zbliżony do kwadratu kształt powierzchni czołowej rdzenia, ponieważ zapewnia to możliwie równomierny przepływ strumienia powietrza. Opór aerodynamiczny rdzenia nagrzewnicy (potrzebny do doboru wentylatora) określa się doświadczalnie podczas badania prototypu nagrzewnicy, ponieważ metody obliczeniowe są dość pracochłonne i nie dają pewnych wyników. Wodne urządzenia ogrzewcze wyposaża sie w wentylatory osiowe lub promieniowe. Prawie zawsze wentylator jest napędzany silnikiem elektrycznym (o mocy 20. . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw e60 felgi’

Mechanizm różnicowy

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Ponieważ grubości ścianek są na ogól małe (s 0,1. . . 0,2 mm), stosunek s/A ma znikomą wartość i może być w obliczeniach pominięty. Również i wpływ współczynnika wymiany ciepła miedzy cieczą i ścianką, który w zakresie temperatur wody i w zakresie prędkości przepływu wody jest niewielki w porównaniu z wpływem współczynnika wymiany ciepła pomiędzy ścianka i powietrzem, a więc w obliczeniach szacunkowych może być pominiety. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »