wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘oto moto gratka’

Pod wplywem dzialania sily odsrodkowej odbywa sie zmiana rozkladu cisnien na poszczególne kola samochodu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Pod wpływem działania siły odśrodkowej odbywa się zmiana rozkładu ciśnień na poszczególne koła samochodu. Przy znacznej wielkości siły porzecznej siła pociągowa na kole wewnętrznym (mniej obciążonym) może stać się większa niż siła przyczepności i wtedy nastąpi ślizganie się (buksowanie) koła. Współczynnik przyczepności staje się przy tym jeszcze mniejszy i może nastąpić zarzucenie wozu. Większa część współczynnika przyczepności jest wykorzystywana do pokonania podłużnego wzniesienia drogi lub też do hamowania, część pozostała (mniejsza) może być wykorzystana przeciwko przesunięciu bocznemu samochodu. Z tych powodów przy wyznaczaniu promieni łuków poziomych należy znać wielkości CPl i CP2 Im większą wartość CPl możemy przyjąć za podstawę obliczeń, tym przy mniejszym znaczeniu 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oto moto gratka’

Pod wplywem dzialania sily odsrodkowej odbywa sie zmiana rozkladu cisnien na poszczególne kola samochodu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dla normalnego typu wielkości współczynnika i obliczeń promieni łuków. Współczynnik ten zapewnia stateczność na zarzucenie, lecz zmniejsza wygodę ruchu i jego ekonomiczność. Dla warunków terenu łatwych, przy obliczeniu najmniejszego dopuszczalnego promienia łuku poziomego, należy przyjmować współczynnik 1 = 0,10. Dla konstrukcji nawierzchni z jednostronnym pochyleniem w łuku miarodajny w zasadzie jest wykres dla lL = 0,10 i i = 0,02 (pochylenie poprzeczne takie, jak normalne pochylenie poprzeczne nawierzchni danego typu) lub i = = 0,06 największe dopuszczalne pochylenie poprzeczne nawierzchni ze względu na ruch konny. Krzywe zestawione dla podanych warunków określają promienie łuków poziomych stosowanych na drogach ważniejszych, projektowanych dla szybkości ruchu samochodowego ponad 60 km/godz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »