wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘pko leasing aukcje’

Szczególy skrzyzowan i inne bardziej szczególowe rysunki wykonuje sie na rysunku planu sytuacyjnego w wiekszej skali lub tez sporzadza sie osobny rysunek

Posted in Uncategorized  by admin
December 10th, 2018

Szczegóły skrzyżowań i inne bardziej szczegółowe rysunki wykonuje się na rysunku planu sytuacyjnego w większej skali lub też sporządza się osobny rysunek. Dla istniejących projektów przebudowy dróg plany sytuacyjne powinny zawierać trasę drogi istniejącej z wyraźnym pokazaniem odcinków podlegających przebudowie. Zasadniczymi normatywami dla planu sytuacyjnego są: a) najmniejsze promienie łuków poziomych, b) najmniejsze dopuszczalne proste wstawki między łukami, c) długości krzywych przejściowych, d) szerokości korony drogi i nawierzchni, e) najmniejsze dopuszczalne kąty skrętu trasy. Normatywy te powinny być dobrane zależnie od znaczenia komunikacyjnego drogi. KRZYWIZNY DROGOWE 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pko leasing aukcje’

Szczególy skrzyzowan i inne bardziej szczególowe rysunki wykonuje sie na rysunku planu sytuacyjnego w wiekszej skali lub tez sporzadza sie osobny rysunek

Posted in Uncategorized  by admin
December 10th, 2018

Te trudności poruszania się samochodów na łukach występują tym silniej, im mniejszy jest promień łuku. 1) ciężar samochodu G, działający pionowo na dół ciężar ten rozkłada się na dwie składowe siły działające prostopadle i równolegle do nawierzchni drogowej 2) siła odśrodkowa Po działająca poziomo w kierunku na zewnątrz łuku siłę tę również rozkładamy na dwie siły jak i ciężar samochodu 3) siła tarcia bocznego (przyczepności) między oponami samochodu a nawierzchnią siła ta jest równa sile prostopadłej do nawierzchni drogi pomnożonej przez współczynnik tarcia bocznego CP2: G . cos (X + Po . sin (X) • CP2 Warunek stateczności samochodu na przesunięcie boczne otrzymamy, rzutując wszystkie siły działające na samochód na nawierzchnię drogi: Po cos (X – G sin (X < (G cos (X + P, sin (X) cpz albo: Po cos (X < (G cos (X + Po sin (X) CP2 + G sin X Dla omawianego poprzednio przypadku określenia stateczności samochodu na zarzucanie prz eciwdziała zarzuceniu opór przyczepności opon samochodowych do nawierzchni drogi. Siła poprzeczna z, działająca na pojazd oraz siła pociągowa Pn (lub siła hamowania Ph) tworzą w płaszczyźnie dotyku opony samochodowej siłę N, wypadkową zwróconą pod kątem do kierunku ruchu samochodu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pko leasing aukcje’

Szczególy skrzyzowan i inne bardziej szczególowe rysunki wykonuje sie na rysunku planu sytuacyjnego w wiekszej skali lub tez sporzadza sie osobny rysunek

Posted in Uncategorized  by admin
December 10th, 2018

Tego rodzaju ruch pod wpływem działania siły odśrodkowej powoduje wzmożone zużycie opon, potrzebę użycia większej siły pociągowej i zwiększenie zużycia materiałów pędnych. Wymaganie normalnego zużycia opon powodowałoby ograniczenie kąta do 1°, w takim przypadku nadmierne zużycie paliwa nie przekraczałoby jeszcze 10 – 12%. Wyznaczenie promienia łuku poziomego powinno się odbywać dla dwóch zasadniczych przypadków: 1) dla dróg poza obrębem miejscowości w normalnych warunkach terenowych, w dostosowaniu do ruchu z szybkością podstawową 2) dla dróg w terenie gęsto zaludnionym lub w trudnych warunkach terenowych w dostosowaniu do ruchu z szybkością ograniczoną ten przypadek odpowiada również wilgotnym stanom nawierzchni. Wielkość promienia łuku zależy od szybkości ruchu i od wielkości współczynnika siły poprzecznej, zgodnie z równaniem. Jak widać z zestawienia, zależność współczynnika (1 a zatem i promienia łuku, od współczynnika pr zyczepności cp istnieje tylko dla przypadku zapewnienia bezpieczeństwa na zarzucenie samochodu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pko leasing aukcje’

Szczególy skrzyzowan i inne bardziej szczególowe rysunki wykonuje sie na rysunku planu sytuacyjnego w wiekszej skali lub tez sporzadza sie osobny rysunek

Posted in Uncategorized  by admin
December 10th, 2018

PROMIEŃ ŁUKU ZE WZGLĘDU NA OŚWIETLENIE W NOCY . Najmniejsze dopuszczalne promienie łuków poziomych, ze względu na działanie siły odśrodkowej, nie zapewniają bezpieczeństwa ruchu samochodów w nocy przy oświetleniu latarniami samochodowymi. Bezpieczeństwo ruchu w nocy można osiągnąć na takich łukach tylko przez zmniejszenie szybkości ruchu. Zachowanie przez samochody szybkości podstawowej w czasie ruchu w nocy wymaga oświetlenia drogi na odległość widoczności, obliczoną z warunków hamowania. Warunek ten jest o tyle istotny, że według statystyki nieszczęśliwych wypadków pomimo tego, że intensywność ruchu nocnego jest znacznie mniejsza niż w dzień (około dziesięciokrotnie mniejsza), to jednak 50 % wypadków zdarza się w porze nocnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries