wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘pko leasing aukcje’

Zaletami tego typu skladów materialów sa najnizsze koszty dostawy materialów oraz transportu materialów miejscowych na niewielkie odleglosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 7th, 2018

Zaletami tego typu składów materiałów są najniższe koszty dostawy materiałów oraz transportu materiałów miejscowych na niewielkie odległości, do wad natomiast należy zaliczyć duże trudności organizacyjne przy urządzaniu składów i uzgodnienie procesów budowy oraz konieczność zatrudnienia większej ilości pracowników nadzorczych. Składy na poboczach lub w granicach pasa drogowego. Tego rodzaju składy wykazują poważne zalety, jak wykluczenie dodatkowego przewożenia i przeładowania materiałów oraz zbędność urządzenia placów materiałowych i możliwość gromadzenia całej ilości materiałów w okresie jesieni i zimy. Do wad należy zaliczyć ograniczenie ruchu drogowego, większe możliwości powstawania zasp śnieżnych na koronie drogi, zanieczyszczanie materiałów oraz ograniczenie swobody pracy w czasie wykonywania właściwych robót. Ze względu na przytoczone wady tylko niektóre materiały gromadzi się w pasie drogowym, będą to np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pko leasing aukcje’

Zaletami tego typu skladów materialów sa najnizsze koszty dostawy materialów oraz transportu materialów miejscowych na niewielkie odleglosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 7th, 2018

W związku z pracą na tego rodzaju składach większej ilości maszyn należy opracować szczegółowy plan ich eksploatacji. Do zalet tego typu składów materiałowych należy zaliczyć: a) oszczędność materiałów przez zmniejszenie ich strat b) możliwość znacznego zmechanizowania robót c) rzadkie przerwy robót wskutek małej ilości zmian miejsca składów d) znaczny postęp robót. Wady składów przy stacjach kolejowych są następujące: 1) trudniejsze uzgodnienie prac składów materiałowych z budową ze względu na znaczne odległości, 2) dłuższy transport materiałów wymagający większej ilości środków transportowych, 3) kosztowne urządzenia i wyposażenie składów, 4) możliwość tylko częściowego nagromadzenia materiałów w czasie zimowego sezonu. Składy zespolone. Składy zespolone są najrzadziej stosowane ze względu na trudności w koordynowaniu wszystkich robót. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pko leasing aukcje’

Zaletami tego typu skladów materialów sa najnizsze koszty dostawy materialów oraz transportu materialów miejscowych na niewielkie odleglosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 7th, 2018

W zależności od sposobów dostawy oraz ilości i rodzaju sypkich materiałów składowanie ich może być rozmaite. Najczęściej materiały te układa się w pryzmy różnej wielkości i wysokości nadając skarpom nachylenie stoku naturalnego materiału. Dla zmniejszenia powierzchni składowania, pryzmy te można ogrodzić drewnianymi pionowymi ściankami zakładanymi o wysokości 1,0 – 1,7 m. Inny sposób zmniejszenia powierzchni składowania polega na stosowaniu większej wysokości pryzm używając do tego celu mechaniczne środki załadunkowe, np. przenośniki taśmowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pko leasing aukcje’

Zaletami tego typu skladów materialów sa najnizsze koszty dostawy materialów oraz transportu materialów miejscowych na niewielkie odleglosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 7th, 2018

Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie 2-3 cm nawierzchni z asfaltu lanego żwirowego ułożonego bezpośrednio na gruncie lub na wyrównanej warstwie piasku, co jest możliwe tylko wówczas, gdy w programie robót przewidziane są roboty nawierzchniowe z asfaltu lanego, a zatem, jeśli na placu dysponuje się odpowiednimi materiałami i maszynami. W końcowym okresie robót nawierzchnie z placu należy zerwać i po przegotowaniu ułożyć we właściwym miejscu. Przy zagospodarowaniu składu należy pamiętać o konieczności maksymalnego zmechanizowania wszystkich robót. Materiały kamienne drobne o regularnych kształtach układa się w stosy o kształcie prostopadłościanu, a pozostałe materiały w mniej lub więcej regularne pryzmy. Materiały te składa się bezpośrednio na oczyszczonym, wyrównanym i odwodnionym gruncie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »