wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘renault wektor bielsko biała’

Ogrzewanie

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Wymianę powietrza wskutek jego dynamicznego naporu zapewnia się najrozmaitszymi metodami. Najprostszy sposób stosowany w razie potrzeby we wszelkiego rodzaju pojazdach polega na otwieraniu okien lub uchylaniu wywietrzników. Intensywność wymiany powietrza można przy tym wydatnie zwiększać przez wykonanie wylotów zużytego powietrza w miejscach, w których panuje małe podciśnienie wywołane ruchem samochodu, przez co uzyskuje się dodatkowo wysysanie powietrza z wnętrza nadwozia. Aby zapewnić częściowa choćby kontrolę przewietrzania zamkniętych nadwozi wskutek dynamicznego naporu powietrza stosuje się rozmaite urządzenia, jak: — klapy uchylne przed szybą odwietrzną, klapy uchylne w dachu, nawiewy z układem kanałów kierujących powietrze, — odchylana szyba tylna. Przewietrzanie wymuszane (sztuczne). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘renault wektor bielsko biała’

Ogrzewanie

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Sposób działania większości urządzeń wentylacyjno-ogrzewczych może byt zwykle rozmaicie regulowany, ze stopniowaniem intensywności ogrzewania. Urządzenie ogrzewcze często zapewnia ogrzewanie mieszaniny powietrza świeżego i krążącego we wnętrzu nadwozia. Wentylator zasysa przez filtry powietrze z nadwozia oraz świeże napływające z zewnątrz i po wymieszaniu wtłacza je do wnętrza nadwozia. Umieszczone w przewodach klapy umożliwiają regulację napływu do nagrzewnicy powietrza świeżego i krążącego. W skrajnych położeniach klap podgrzewaniu ulega albo tylko powietrze świeże, albo jedynie powietrze krążące. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘renault wektor bielsko biała’

Ogrzewanie

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Najprostsze rozwiązanie stanowi ogrzewanie przy użyciu grzejników powietrza krążącego wewnątrz nadwozia, stosowane np. w autobusach SCANIA VABIS lub FIAT 642. Z uwagi na liczne wady, jak: brak wymuszonego obiegu powietrza, brak możliwości nawiewu na przednie szyby, mała wydajność cieplna, niehigieniczność (osadzanie się pyłu i zanieczyszczeń na użebrowaniu grzejników), nierownomierny rozkład temperatur w nadwoziu i inne, urządzenia tego rodzaju wychodzą jednak szybko z użycia. Bardzo prosty sposób ogrzewania niewielkiego wnętrza nadwozia, stosowany w małych samochodach osobowych, polega na wykorzystywaniu powietrza nagrzewającego się podczas przepływania przez chłodnicę silnika. Układ taki może być stosowany również w przypadku samoczynnego krążenia cieczy w układzie chłodzenia silnika (obieg termosyfonowy). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘renault wektor bielsko biała’

Ogrzewanie

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Ilość ciepła potrzebna na pokrycie strat spowodowanych odpływem ciepłego powietrza przez nieszczelności, częste otwieranie drzwi, zwiększoną w węzłach przewodnością cieplna przegród, uwzględnia się przez zwiększenie ilości ciepła. Zapotrzebowanie ciepła. Projektując ogrzewanie autobusów przewożących duże liczby pasażerów uwzględnia się ciepło wydzielane przez ludzi. Przeważnie przyjmuje się, że ciepło wydzielane przez człowieka wynosi: w pozycji siedzącej q = 70. . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries