wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Mechanizm różnicowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Samozakleszczający się mechanizm różnicowy zapewnia w pełni proporcjonalny rozdział momentu obrotowego, odpowiednio do chwilowych oporów toczenia się każdego z kół pędnych. Ze względu na zadania mechanizmy różnicowe dzieli się na symetryczne i niesymetryczne. Symetryczny mechanizm różnicowy, wbudowany zwykle między kolami pędnymi, w razie identyczności Ich oporów toczenia się rozdziela na nie moment obrotowy dokładnie po połowie. Niesymetryczny mechanizm różnicowy, stosowany najczęściej jako tzw. międzyosiowy mechanizm różnicowy, rozdziela moment obrotowy na poszczególne mosty napędowe proporcjonalnie do przenoszonych przez nie obciążeń statycznych. Stożkowy mechanizm różnicowy. Zwykły mechanizm różnicowy o stożkowych kolach zębatych ma najczęściej cztery satelity lub rzadziej trzy czy nawet tylko dwa satelity, zazębione jednocześnie z obydwoma kołami koronowymi. Satelity mogą się swobodnie obracać wokół czopów nieruchomego krzyżaka, których końce sa zaciśniete pomiędzy członami kosza mechanizmu krzyżak różnicowego. Na ogół satelity opierają się o wewnętrzne ścianki kosza Człony kosza mechanizmu różnicowego są zwykle ze sobą złączone za pomocą śrub lub wkrętów, przy czym często stosuje się dodatkowo kolki ustalające. Przeważnie kosz mechanizmu różnicowego ma kołnierz, do którego za pomocą śrub lub nitów zamocowane jest koło talerzowe przekladni głównej. Niekiedy koło talerzowe jest połączone z koszem mechanizmu różnicowego za pomocą śrub łączących oba jego człony. Jak długo koła pędne samochodu obracają się z jednakową prędkością, tak długo satelity nie przekręcają sie wokół swych osiek, lecz tylko pracują jako kliny przenoszące napęd z kosza mechanizmu różnicowego na półosie. Jeżeli jedno koło pędne i związane z nim poprzez półoś kolo koronowe zaczyna obracać się coraz wolniej, wówczas zazębione z nim satelity przekręcając się wokół swoich osiek zmuszają do coraz szybszego obracania się koło koronowe drugiej półosi, a wiec i drugie koło pędne mostu napędowego. Algebraiczna suma prędkości obrotowych obu kół pędnych jest stała, jeżeli prędkość obrotowa koła talerzowego nie ulega zmianie. Stożkowe mechanizmy różnicowe odznaczają się dość wysoką sprawnością mechaniczną, są najbardziej rozpowszechnione i znajdują zastosowanie w ogromnej większości samochodów— zwłaszcza osobowych. Istotna wada zwykłego stożkowego mechanizmu różnicowego polega na zatrzymywaniu się jedne go z kół pędnych w razie poślizgu drugiego koła pędnego danego mostu. Niedogodność tę można wyeliminować przez zastosowanie kłowego sprzęgła blokującego mechanizm różnicowy, czyli np. sprzęgającego jedną z półosi z koszem mechanizmu różnicowego. [podobne: renault wektor bielsko biała, moto gratka poznań, auto idea otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto idea otomoto moto gratka poznań renault wektor bielsko biała