wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Skladowiska zwykle, Skladowiska otwarte

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Składowiska zwykłe, Składowiska otwarte. Najbardziej rozpowszechnione w budownictwie drogowym materiały i to masowego użycia, np. kruszywo, kamień łamany, brukowiec, kostka kamienna, krawężniki, prefabrykaty betonowe, kliniki te mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. To samo dotyczy drewna i stali, na które nie wpływa szkodliwie krótkotrwałe przechowywanie na otwartym powietrzu. Place przeznaczone na składowiska otwarte muszą być odpowiednio do tego celu przystosowane, a więc oczyszczone, wyrównane, pozbawione darni i humusu, a przede wszystkim należycie odwodnione. W zimie musi być z nich usunięty śnieg i lód. Pomiędzy hałdami lub stosami materiałów muszą być pozostawione odpowiedniej szerokości drogi komunikacyjne, które w zależności od przewidzianych środków transportowych powinny być odpowiednio wzmocnione. Według rodzaju materiałów i sposobu ich magazynowania składowiska otwarte są następujące: 1) składy materiałów syp kich, tj. plasku, żwiru, pospółki, tłucznia zwyczajnego i kruszywa granulowanego, 2) składy materiałów drogowych drobnych w poszczególnych sztukach, np. kostka kamienna, klinkier, rurki drenarskie, kamień polny lub łamany, 3) składy materiałów w sztukach dużych, np. krawężniki kamienne i betonowe, prefabrykowane części przepustów i mostów, 4) składy drewna i stali. [podobne: oznaczenia opon samochodowych, moto gratka poznań, range rover warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: moto gratka poznań oznaczenia opon samochodowych range rover warszawa