wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Sposób działania większości urządzeń wentylacyjno-ogrzewczych

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Sposób działania większości urządzeń wentylacyjno-ogrzewczych może byt zwykle rozmaicie regulowany, ze stopniowaniem intensywności ogrzewania. Urządzenie ogrzewcze często zapewnia ogrzewanie mieszaniny powietrza świeżego i krążącego we wnętrzu nadwozia. Wentylator zasysa przez filtry powietrze z nadwozia oraz świeże napływające z zewnątrz i po wymieszaniu wtłacza je do wnętrza nadwozia. Umieszczone w przewodach klapy umożliwiają regulację napływu do nagrzewnicy powietrza świeżego i krążącego. W skrajnych położeniach klap podgrzewaniu ulega albo tylko powietrze świeże, albo jedynie powietrze krążące. Ogrzewanie mieszaniny powietrza świeżego i krążącego wewnątrz nadwozia jest bardziej ekonomiczne niż nagrzewanie wyłącznie świeżego. powietrza. Np. w celu ogrzania wnętrza samochodu osobowego (4 lub 5 miejsc) przy ogrzewaniu mieszaniny powietrza świeżego i krążącego zapotrzebowanie ciepła wynosi 2000. . .2500 kcal/godz, a przy ogrzewaniu powietrza świeżego 2500. . .3500 kcal/godz. Temperatura powietrza wewnątrz nadwozia, utrzymywana przez wodne urządzenie ogrzewcze, zależy w dużym stopniu od szybkości jazdy. Stopień zależności temperatury wnętrza od prędkości ruchu samochodu jest jednak różny i kształtuje się odpowiednio do systemu przewietrzania. Zależność temperatury wnętrza (tu,) od szybkości jazdy (V) przy ogrzewaniu powietrza krążącego (a), śwież ego powietrza napływającego wskutek dynamicznego naporu (b) lub świeżego powietrza ego wentylatorem (c); natężenie przeplywu powietrza krążącego i tłoczonego wentylatorem 3 ma/min, względne natężenie przepływu powietrza pod naporem 4 ma/km względne natężenie przepływu wody przez wymiennik 8 kd/km. Ogrzewanie powietrza krążącego i świeżego powietrza tłoczonego przez wentylator cechuje podobny przebieg zależności temperatury wnętrza nadwozia od szybkości jazdy— duży początkowo spadek temperatury maleje w miarę wzrostu prędkości ruchu pojazdu. Natomiast w razie przewietrzania wnętrza nadwozia wskutek dynamicznego naporu powietrza, ze wzrostem szybkości jazdy początkowo temperatura podwyższa się, a następnie obniża. Jednak ze zmniejszeniem intensywności napływu powietrza pod naporem dynamicznym maleje wpływ szybkości jazdy na temperaturę wnętrza nadwozia. [więcej w: renault wektor bielsko biała, moto gratka poznań, auto idea otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto idea otomoto moto gratka poznań renault wektor bielsko biała