wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Powierzchnia czołowa wymiennika

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Powierzchnia czołowa wymiennika wynika z zależności: Jeżeli nagrzewnica współpracuje z wentylatorem, najkorzystniejszy jest zbliżony do kwadratu kształt powierzchni czołowej rdzenia, ponieważ zapewnia to możliwie równomierny przepływ strumienia powietrza. Opór aerodynamiczny rdzenia nagrzewnicy (potrzebny do doboru wentylatora) określa się doświadczalnie podczas badania prototypu nagrzewnicy, ponieważ metody obliczeniowe są dość pracochłonne i nie dają pewnych wyników. Wodne urządzenia ogrzewcze wyposaża sie w wentylatory osiowe lub promieniowe. Prawie zawsze wentylator jest napędzany silnikiem elektrycznym (o mocy 20. . .50 W), przy czym wiatrak wentylatora osadza się najczęściej wprost na wałku silnika. Regulacja temperatury wnętrza nadwozia. Bez względu na warunki otoczenia urządzenie ogrzewcze powinno samoczynnie utrzymywać wymaganą temperaturę we wnętrzu nadwozia, która ponadto powinna być możliwie niezależna od zmian szybkości jazdy lub prędkości biegu silnika. Zmusza to do stosowania urządzeń regulujących temperaturę wnętrza nadwozia, przy czym w razie stosowania wodnych urządzeń ogrzewczych w rachubę wchodzą następujące metody : — dławienie przepływu wody; regulacja temperatury wnętrza nadwozia jest łatwa, lecz istotną niedogodność takiego systemu stanowi zależność natężenia przepływu wody, a tym samym i temperatury wnętrza, od prędkości biegu silnika ; wskutek przyspieszenia biegu silnika, np. w razie zwiększenia całkowitego przełożenia w układzie napędowym, wydatnie wzrasta natężenie przepływu wody przez nagrzewnice i podwyższa się temperatura wnętrza nadwozia; podobnie w przypadku zwolnienia biegu silnika maleje na. tężenie przepływu wody i spada temperatura wnętrza, — dławienie przepływu powietrza; regulacja temperatury wnętrza jest łatwa, lecz poważną niedogodność takiego systemu stanowi małe natężenie przepływu powietrza w okresach częściowego tylko wykorzystywania wydajności cieplnej nagrzewnicy, która nie zawsze może być prawidłowo regulowana; dodatkową niedogodnością jest konieczność zmniejszenia do minimum natężenia przepływu powietrza , jeżeli zawiera ono dużo wilgoci, np. podczas deszczu, [hasła pokrewne: renault wektor bielsko biała, moto gratka poznań, auto idea otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto idea otomoto moto gratka poznań renault wektor bielsko biała