wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Urządzenia do utrzymywania określonych warunków klimatycznych we wnętrzu nadwozi samochodów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Urządzenia do utrzymywania określonych warunków klimatycznych we wnętrzu nadwozi samochodów spełniać mogą najrozmaitsze zadania, zależnie od przeznaczenia pojazdu oraz wymagań eksploatacyjnych, zmieniając poszczególne parametry powietrza lub jednocześnie kilka jego parametrów. Ujmując poglądowo, ogólnie rozróżniać należy następujące zadania omawianych urządzeń : wentylacja ma na celu odświeżanie atmosfery wnętrza nadwozia przez jednoczesne usuwanie zużytego i doprowadzanie czystego powietrza, — ogrzewanie polega na doprowadzaniu do powietrza określonych, zwykle regulowanych ilości ciepła, w celu utrzymania wewnątrz nadwozia wymaganej temperatury wyższej niż temperatura otoczenia, — chłodzenie polega na odbieraniu od powietrza określonych, zwykle regulowanych ilości ciepła, w celu utrzymania — wewnątrz nadwozia wymaganej temperatury, niższej niż temperatura otoczenia, — klimatyzacja ma na celu utrzymywanie we wnętrzu zamkniętego nadwozia, odgrodzonego od otoczenia, określonych parametrów powietrza (temperatury, wilgotności i stopnia czystości) oraz prędkości jego krążenia, niezależnie od szybkości jazdy i zewnętrznych warunków atmosferycznych. Ocena warunków klimatycznych środowiska przez człowieka wynika głównie z odczucia cieplnego. Warunkiem prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych jest bowiem przejmowanie przez otoczenie ciepła wydzielanego przez organizm ludzki. Odczucie cieplne człowieka określa się więc jako skuteczność ochładzania go przez otaczające środowisko, zależną od temperatury, wilgotności i prędkości ruchu powietrza oraz warunków wypromieniowywania ciepła. Temperatura powietrza. Im wyższa jest temperatura środowiska, tym mniej ciepła traci człowiek przez promieniowanie i jednocześnie tym więcej ciepła musi oddawać do otoczenia przez parowanie. Wilgotność powietrza. Przy określonej intensywności pracy fizycznej odczucie cieplne pozostaje jednakowe pomimo zmian temperatury i wilgotności względnej powietrza, jeżeli z podwyższaniem się temperatury powietrza, odpowiednio maleje jego wilgotność względna lub odwrotnie. Wynika z tego, że jednakowe odczucie cieplne może być wywołane zarówno suchym powietrzem o wysokiej temperaturze, jak i wilgotnym powietrzem o niskiej temperaturze. Okoliczność ta ułatwia stwarzanie wewnątrz nadwozia korzystnych dla organizmu ludzkiego warunków klimatycznych, [przypisy: otomoto krotoski cichy Warszawa, moja honda, otomoto krotoski cichy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: moja honda otomoto krotoski cichy oznaczenia opon samochodowych