wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Urządzenie klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Urządzenie klimatyzacyjne składa się zwykle z następujących układów: ogrzewczego, chłodniczego, nawilżającego, odkraplającego, odwilżającego oraz kontrolno-regulacyjnego. Tak skompletowane urządzenie zapewnia pełną klimatyzacje. Warunkami skutecznej klimatyzacji są: dobra izolacja cieplna i szczelność nadwozia, co w samochodach osobowych jest trudne do spełnienia. Z tego względu w urządzeniu klimatyzacyjnym trzeba stosował dość duże zespoły chłodnicze. W samochodzie osobowym ciężar urządzenia klimatyzacyjnego wynosi 50. . .70 kG, pobór mocy 2 . . .5 KM, a wydajność zespołu chłodniczego 3000.. .4000 kcal/godz. Spotykane są również urządzenia 0 wydajności około 10 000 kcal/godz, pobierające moc około 10 KM. Urządzenie klimatyzacyjne umożliwia zwykle podczas chłodzenia o utrzymywanie w nadwoziu temperatury niższej 0 7. . . 10 c niż temperatura otoczenia, a w okresie ogrzewania zapewnia temperaturę wnętrza 18. . .20 oc. Układ ogrzewczy składa się najczęściej z dwóch nagrzewnic powietrza zespolonych z wodnym układem chłodzenia silnika lub niezależną nagrzewnica wody. Nagrzewnica wstępna podgrzewa świeże powietrze, jeżeli jego temperatura jest niższa niż temperatura powietrza krążącego w nadwoziu. Natomiast nagrzewnica wyjściowa zapewnia podgrzanie powietrza opuszczającego już instalację klimatyzacyjną, w razie jego nadmiernego w niej chłodzenia. Układ chłodniczy składa sie z chłodnicy powietrza, sprężarki, skraplacza i zbiornika kondensacyjnego, Chłodnica obniża temperaturę powietrza przepływającego przez jej rdzeń, a nadto może spełniać zadania skraplacza powierzchniowego, jeżeli temperatury jej ścianek utrzymują się poniżej punktu rosy. Samochodowe instalacje klimatyzacyjne wyposaża się przeważnie w sprężarki tłokowe, rzadziej w łopatkowe sprężarki rotacyjne. Jako czynnik chłodniczy stosowany jest najczęściej freon 12. Sprężarka w samochodzie osobowym jest zwykle napędzana przez jego silnik, za pośrednictwem pasów klinowych. Wadą takiego systemu napędu jest zależność skuteczności chłodzenia od prędkości biegu silnika, co często zmusza do stosowania dodatkowych urządzeń regulacyjnych. Pobór mocy przez sprężarkę jest dość duży i dlatego silnik powinien mieć dostatecznie dużą moc znamionową (co w europejskich samochodach nie zawsze ma miejsce). [więcej w: obieg otto, otomoto krotoski cichy poznań, otomoto krotoski cichy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: garcarek otomoto obieg otto otomoto krotoski cichy