wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

W zaleznosci od sposobów dostawy oraz ilosci i rodzaju sypkich materialów skladowanie ich moze byc rozmaite

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W zależności od sposobów dostawy oraz ilości i rodzaju sypkich materiałów składowanie ich może być rozmaite. Najczęściej materiały te układa się w pryzmy różnej wielkości i wysokości nadając skarpom nachylenie stoku naturalnego materiału. Dla zmniejszenia powierzchni składowania, pryzmy te można ogrodzić drewnianymi pionowymi ściankami zakładanymi o wysokości 1,0 – 1,7 m. Inny sposób zmniejszenia powierzchni składowania polega na stosowaniu większej wysokości pryzm używając do tego celu mechaniczne środki załadunkowe, np. przenośniki taśmowe. Specjalną opieką należy otaczać kruszywo przeznaczone do produkcji masy betonu cementowego oraz bitumicznych mas nawierzchniowych. Kruszywo to (grysy granulowane różnych frakcji, żwir, pospółki i piasek) ze względu na znaczne ilości poszczególnych frakcji powoduje duże trudności przy składowaniu. Każda frakcja tych materiałów musi być składaną w oddzielnych hałdach bądź też zasiekach t erenowych. Specjalnie starannie należy przygotować plac pod składowanie grysów granulowanych, zaleca się w tym celu wykonanie prowizorycznej podłogi z desek, która może być później przeniesiona na inne składy, bądź też deski po zlikwidowaniu składu mogą być użyte do innego celu. Podłoga ta może być obita blachą, co zabezpiecza materiał od zanieczyszczania drzazgami drewna, które mogą powstać przy pobieraniu materiału. Jeśli nie utrwala się podłogi blachą, to układ desek co do kierunku należy – przyjąć zgodny z kierunkiem przesuwu narzędzia nabierającego materiał. Inny sposób zabezpieczenia materiału przed zanieczyszczeniem polega na pokryciu gruntu warstwą piasku, stosuje się to naturalnie tylko wtedy, gdy piasek w miejscu składowiska jest miejscowego pochodzenia i znacznie tańszy od pozostałych materiałów. [przypisy: auto gratka komisy, pko leasing aukcje, otomoto krotoski cichy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto gratka komisy otomoto krotoski cichy pko leasing aukcje