wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

W zwiazku z praca na tego rodzaju skladach wiekszej ilosci maszyn nalezy opracowac szczególowy plan ich eksploatacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W związku z pracą na tego rodzaju składach większej ilości maszyn należy opracować szczegółowy plan ich eksploatacji. Do zalet tego typu składów materiałowych należy zaliczyć: a) oszczędność materiałów przez zmniejszenie ich strat b) możliwość znacznego zmechanizowania robót c) rzadkie przerwy robót wskutek małej ilości zmian miejsca składów d) znaczny postęp robót. Wady składów przy stacjach kolejowych są następujące: 1) trudniejsze uzgodnienie prac składów materiałowych z budową ze względu na znaczne odległości, 2) dłuższy transport materiałów wymagający większej ilości środków transportowych, 3) kosztowne urządzenia i wyposażenie składów, 4) możliwość tylko częściowego nagromadzenia materiałów w czasie zimowego sezonu. Składy zespolone. Składy zespolone są najrzadziej stosowane ze względu na trudności w koordynowaniu wszystkich robót. Jedynym uzasadnieniem tego rodzaju organizacji gospodarki materiałowej są nie dogodne warunki miejscowe, jak np. znaczne odległości stacji kolejowych od siebie i od budowanej drogi przy jednoczesnych możliwościach zaopatrywania budowy w materiały pochodzenia miejscowego, jak np. w żwir, piasek i pospółkę. W takim przypadku muszą być zorganizowane składy przy stacjach kolejowych do magazynowania kruszywa granulowanego i cementu bądź też bitumu i wypełniacza oraz oddzielne składy wyrobiska w kopalniach piasku, pospółki i żwiru. Przy stacjach kolejowych urządzenia tego typu składów będą podobne do poprzednio opisanych składów typu 2, natomiast składy wyrobiska należy zaopatrzyć w koparki, sortowniki kruszywa i silosy oraz kruszarki i płuczkarki. [przypisy: malowanie felg motocyklowych, otomoto krotoski cichy, pko leasing aukcje ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: malowanie felg motocyklowych otomoto krotoski cichy pko leasing aukcje