wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Zabudowa lodowni

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Sprężarka, silnik i skraplacz osadzone są najczęściej na wspólnej ramie, jako jeden zespól instalowany zwykle w przedniej części nadwozia lub pod nadwoziem. Wydajność oziębiania (chłodnicza), czyli ilość ciepła, którą lodownia może pobrać w ciągu godziny od chłodzonego środowiska, zmienia się w szerokich granicach, zależnie od warunków cieplnych. Z obniżaniem temperatury parowania wydajność oziębiania gwałtownie spada. Aby umożliwić porównywanie lodowni różnych systemów, wprowadzono pojecie tzw. wydajności nominalnej, odniesionej do Ściśle określonych warunków (temperatur normalnych) podanych ponizej — temperatura skraplania czynnika +30 — temperatura czynnika przed zaworem regulacyjnym +25 oc. Temperatury te odpowiadają najczęściej spotykanym warunkom pracy lodowni. Wydajność oziębiania lodowni sprężarkowe określa zależnośc Q v h qv [kcal/godz], przy czym wydajność skokowa sprężarki vh 60 Vs • n • i [m3/godz], gdzie : Vs — pojemność skokowa I cylindra Ima], n prędkość obrotowa [obr/min] oraz i — liczba cylindrów. Teoretyczna właściwa wydajność oziębiania Iv zależy od rodzaju czynnika chłodniczego, temperatury jego parowania oraz temperatury przed zaworem regulacyjnym. W odniesieniu do temperatur normalnych qv wynosi dla freonu 12 — 319 kcal/m3, a dla amoniaku — 528,9 kcal/ma. chlorek metylu, napęd— silnik. Parownik benzynowy o pojemności skokowej 1192 cmo ; podczas postoju możliwość napędu od silnika elektrycznego, zużycie paliwa 5. . .6 godz. Nadwozie DAB o pojemności 29 i ładowności 6 ton (podwozie LEYLAND super Comet). W temperaturze otoczenia +30 oc utrzymuje się temperatura wewnętrzna ± 1 oc. SAF 258, wydajność 2300 kcal. Współczynnik zasysania wyraża ogólne straty w sprężarce, zależne od sprawności objętościowej oraz współczynników uwzględniających dławienie, cieplne oddziaływanie metalowych ścian oraz straty nieszczelności. Współczynnik zasysania, zależny od konstrukcji sprężarki i temperatur obiegu, wynosi dla małych sprężarek freonowych i temperatur normalnych około 0,6, a dla sprężarek amoniakalnych 0,6. . .0,7. Dane obliczeniowe. Moc rzeczywista potrzebna do napędu sprężarki o wydajności oziębiania Q wynosi Ne = Q/la • • • Kt [kW]. Sprawność indykowana sprężarki zależy w dużej mierze od warunków obiegu. W odniesieniu do temperatur normalnych sprawność indykowana wynosi około 0,7. Sprawność mechaniczna małych sprężarek tłokowych jest niewielka i wynosi zwykle około 0,75. [hasła pokrewne: obieg otto, otomoto krotoski cichy poznań, otomoto krotoski cichy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: garcarek otomoto obieg otto otomoto krotoski cichy