wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Dane charakterystyczne nagrzewnic powietrza SIROKKO

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Gaz dopływa z butli do palników sposób kontrolowany przez urządzenie dawkujące i spala się w przestrzeni urządzenia połączonej podwójnym kanałem z otoczeniem. Dolny kanał doprowadza świeże powietrze, a górny kanał odprowadza produkty spalania. Wielkość płomienia (czyli wydajność cieplną urządzenia) reguluje się przez przestawianie urządzenia dawkującego. W razie zgaśnięcia płomyka kontrolnego następuje automatyczne odcięcie dopływu gazu do palników. Szczelność urządzenia zapobiega przedostawaniu się produktów spalania i resztek niespalonego gazu do wnętrza nadwozia. Ważna jest również szczelność instalacji doprowadzającej gaz. Butle z gazem mocowane są wewnątrz nadwozia lub na zewnątrz. Jeżeli butle umieszcza się w nadwoziu, w pobliżu ich wykonuje się w podłodze otwór umożliwiający odpływ do otoczenia gazu wydobywającego sie przez ewentualne nieszczelności. Wydajność cieplna urządzeń jest niewielka i wynosi przeważnie 900. . . 1700 kcal/godz. Urządzenia podgrzewające ciecz stosowane są głównie w dużych samochodach, a szczególnie w autobusach z silnikami wysokoprężnymi. Tego typu urządzenie, sprzężone z układem chłodzenia silnika, umożliwia wstępne podgrzanie silnika przed uruchomieniem, co ułatwia jego rozruch, Urządzenie podgrzewające ciecz współdziała z układem. chłodzenia silnika w ogrzewaniu nadwozia lub pracuje zupełnie niezależnie. Podgrzewacz pulsacyjny jest opalany benzyną. Komora Spalania łącznie z rurą wylotowąștanowią rezonator o określonej częstości drgań. W komorze spalania benzyna rozpraszana przez rozpylacz tworzy z powietrzem dopływającym poprzez zawór mieszankę, która zapala się od świecy żarowej. Powstające wówczas nadciśnienie powoduje zamknięcie zaworu i wypływ spalin przez rurę wylotową. Bezwładność uchodzących spalin wywołuje, w końcowej fazie ich wypływu, w komorze spalania podciśnienie, dzięki któremu zassana zostaje do niej kolejna dawka paliwa i nowa porcja powietrza. W rezultacie niemal od razu tworzy sie i spala mieszanka, a cały omówiony przebieg powtarza się z dużą częstością. [więcej w: malowanie felg motocyklowych, bmw warszawa otomoto, moja honda szybsza niż wygląda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw warszawa otomoto malowanie felg motocyklowych moja honda szybsza niż wygląda