wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Długość zębów satelitów

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Konstrukcja taka nie narusza zasady działania stożkowego mechanizmu różnicowego, przy czym zadania stożkowego satelitu spełnia para kół walcowych, a kół koronowych — walcowe koła zębate osadzone na końcach półosi. Zarówno długość zębów satelitów, jak i ich położenia są tak dobrane, że każdy satelit częścią długości swych zębów zazębia się z kołem walcowytn jednej półosi. Na pozostałej długości zębów satelit współpracuje z drugim satelitem (równym mu co do wielkości), który zazębia się z kołem walcowym drugiej półosi. Do kosza mechanizmu różnicowego przymocowane jest śrubami koło talerzowe przekładni głównej. Wraz z kołem talerzowym obraca się kosz mechanizmu różnicowego, a tym samym i zamocowane w nim wałki satelitów. Wadą walcowego mechanizmu różnicowego jest duża liczba satelitów, co komplikuje konstrukcję i zwiększa ciężar mostu napędowego. Mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu wewnętrznym. Do mechanizmów różnicowych o zwiększonym wewnętrznym tarciu zalicza się: mechanizm różnicowy, w którym zachowano zasadnicze elementy zwykłego mechanizmu różnicowego, a zwiększone tarcie uzyskano przez zastosowanie elementów ciernych, — mechanizmy różnicowe o specjalnej budowie, np. krzywkowe lub ślimakowe. System POWR-LOK (produkcja American Thornton Axle Co. oraz Salisbury Transmission Ltd.). Stożkowy mechanizm różnicowy zamiast krzyżaka ma dwie oddzielne, krzyżujące się pod kątem prostym ośki satelitów. Zadania elementów zapewniających zwiększone tarcie wewnętrzne spełniają stożkowe czasze oporowe współpracujące bezpośrednio ze stożkowymi bieżniami kosza lub poprzez sprzęgła wielotarczowe. Każda z osiek satelitów może się niezależnie od drugiej przekręcać lub przemieszczać poosiowo. Końcówki osiek satelitów wykonane są jako krzywki o ściętych powierzchniach dostosowanych do odpowiednich wnęk w swych gniazdach w koszu mechanizmu różnicowego. Jak długo samochód porusza się prostoliniowo, tak długo mechanizm różnicowy POWR-LOK identycznie jak zwykły stożkowy mechanizm różnicowy rozdziela dokładnie po połowie moment obrotowy na oba koła pędne. W takiej sytuacji zmuszane do obracania się wraz z koszem ośki satelitów usiłują oddalić się od siebie, przesuwając się ścięciami swych końców po ściankach wnęk. W rezultacie każda para przeciwległych satelitów dociskając czaszę oporową do stożkowej bieżni kosza lub ściskając tarcze sprzęgła nie obraca się wokół swej ośki lecz, pracując jako para klinów zmusza koło koronowe do obracania się wraz z koszem. [hasła pokrewne: malowanie felg motocyklowych, bmw warszawa otomoto, moja honda szybsza niż wygląda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw warszawa otomoto malowanie felg motocyklowych moja honda szybsza niż wygląda