wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Paliwo tłoczone przez pompę

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Paliwo tłoczone przez pompę napływa na wewnętrzną powierzchnię rozpylacza; który wachlarzowato rozbryzguje je w komorze spalania. Niekiedy komora spalania podzielona jest stożkową przegrodą na dwie części. Wówczas we właściwej komorze spalania paliwo rozpyla się, miesza z powietrzem oraz częściowo spala, a w komorze dopalania następuje ostateczne wypalenie się resztek paliwa. Produkty spalania płynąc przez kanały wymiennika ciepła podgrzewają przetłaczane świeże powietrze i króćcem uchodzą na zewnątrz. Ciśnienie tłoczenia świeżego powietrza jest z reguły wyższe niż ciśnienie w komorze spalania, co skutecznie za pobiega przenikaniu spalin przez ewentualne nieszczelności do wnętrza nadwozia. Niektóre urządzenia (WEBA STO, duże modele EBERSPĂCHER) mogą być ustawiane na dwie różne wydajności — pelną lub częściową (przez zmianę prędkości obrotowej wentylatora i pompy paliwa). Proces spalania kontroluje urządzenie reagujące na temperaturę powietrza w kanale wylotowym nagrzewnicy. Podczas rozruchu urządzenia grzejnego mieszankę zapala świeca żarowa, która włącza się na okres 20. . .30 sekund. Następnie świeca żarowa zostaje wyłączona i mieszanka spala się w sposób ciągły, wskutek utrzymywania się płomienia w komorze spa lania, Zastosowanie sprzęgła (WEBASTO) lub dwóch silników elektrycznych (duże modele EBERSPACHERh z których jeden napędza wentylator świeżego powietrza, a drugi pompę paliwa, umożliwia wyłączenie podgrzewacza i wykorzystywanie urządzenia do przewietrzania nadwozia. Nagrzewnica powietrza EBERSPACHER Benzynowe urządzenia ogrzewcze (np. EBERSPACHER) różnią gie od urządzeń opalanych olejem napędowym tylko szczegółami wykonania układu zasilania. Zwykle benzynę tłoczy pompa przeponowa (a nie zębata), do której paliwo dopływa z komory pływakowej. Sprawność cieplna nawiewowych nagrzewnic opalanych olejem napędowym lub benzyną wynosi 80. . .8500.
Gazowa nagrzewnica powietrza. Wnętrza niewielkich nadwozi, jak warsztaty lub przyczepy campingowe, ogrzewa się niekiedy przy użyciu urządzeń gazowych, w których spala się propan lub butan. Instalacje tego typu wyposaża się w wymienne butle zawierające ciekły gaz w ilości 11 kG, zależnie od wielkości nadwozia. [więcej w: malowanie felg motocyklowych, bmw warszawa otomoto, moja honda szybsza niż wygląda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw warszawa otomoto malowanie felg motocyklowych moja honda szybsza niż wygląda