wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

Dławienie przepływu wody i powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Dławienie przepływu wody i powietrza stwarza dobre możliwości regulacji temperatury, lecz posługiwanie się dwoma dźwigniami sterującymi jest kłopotliwe, a ponadto jednoczesne ich ustawianie w najkorzystniejszych położeniach przez kierowcę zbytnio zaprząta jego uwagę, wpuszczanie świeżego powietrza; regulacja temperatury wnętrza nadwozia polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu intensywności dodatkowego dopływu świeżego powietrza, z pominięciem nagrzewnicy; z dźwignią przepustnicy sterującej sprzężony jest zwykle zawór odcinający wymiennik ciepła; dzięki temu w końcowej fazie zmniejszania dopływu dodatkowych ilości świeżego powietrza przymyka się zawór odcinający dopływ wody, czyli jednocześnie maleje intensywność nagrzewania wnętrza nadwozia, — sterowanie samoczynne; termostat umieszczony w strumieniu powietrza napływającego do nagrzewnicy umożliwia zapewnienie skutecznej regulacji, przy czym reakcje termostatu na zmiany temperatury świeżego powietrza są na ogól dostatecznie szybkie; wymaganą charakterystykę ogrzewania uzyskuje się najłatwiej w razie przewietrzania wnętrza nadwozia wskutek dynamicznego naporu powietrza i zastosowania pomocniczego wentylatora oraz samoczynnej przepustnicy ograniczającej intensywność wentylacji w miarę podwyższania się szybkości jazdy. Systemy regulacji oparte na stosowaniu termostatu reagującego na zmiany temperatury wnętrza nadwozia obecnie już zarzucono. Temperatura wewnątrz nadwozia zmienia sie bowiem z dużą bezwładnością i tym samym termostat reaguje z niedopuszczalnym opóźnieniem, kiedy osoby we wnętrzu nadwozia odczuwają już nieprzyjemne zmiany temperatury. Ogrzewanie gazami spalinowymi Rozprężone już gazy spalinowe uchodząc z cylindrów unoszą ze sobą duże ilości ciepła, stanowiące 28. . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

Dławienie przepływu wody i powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Jeżeli obie pary styków są rozwarte, urządzenie nie działa. Wyciągnięcie gałki powoduje zwarcie pary styków zamykających obwód świecy żarowej i w ciągu około 20 sekund jej spirala się rozżarza dostatecznie silnie, aby zapalić mieszankę. Wskutek nagrzewania się komory spalania rozgrzewają się jednocześnie elementy bimetalowe, w wyniku czego po upływie 45. . .90 sekund od chwili zapłonu mieszanki rozwierają się styki obwodu świecy żarowej i zwierają się styki obwodu silnika elektrycznego, czyli następuje wyłączenie świecy i włączenie wentylatora. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

Dławienie przepływu wody i powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Urządzenie SOUTH-WIND, podgrzewające powietrze, składa się z układów; podciśnieniowego, zasilania i elektrycznego oraz z komory ogrzewczej. Układ podciśnieniowy prowadzi od rury ssącej silnika przez rozpylacz podciśnieniowy, komorę ogrzewczą, komorę spalania, zawór zmieszania z urządzeniem rozpylającym, urządzenie zasysające z małym zbiornikiem paliwa do gaźnika. Świeże powietrze dopływa w kilku miejscach, co umożliwia jego dokładne dozowanie. Podczas uruchamiania urządzenia wyciąga się całkowicie gałkę, dzięki czemu sterująca iglica unosi się otwierając wlot do kanału ssącego. Przez zmianę położenia iglicy rozpylacza reguluje się intensywność wytwarzania mieszanki paliwa z powietrzem czyli i wydajnośc cieplną urządzenia grzejnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

Dławienie przepływu wody i powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Konstrukcja taka nie narusza zasady działania stożkowego mechanizmu różnicowego, przy czym zadania stożkowego satelitu spełnia para kół walcowych, a kół koronowych — walcowe koła zębate osadzone na końcach półosi. Zarówno długość zębów satelitów, jak i ich położenia są tak dobrane, że każdy satelit częścią długości swych zębów zazębia się z kołem walcowytn jednej półosi. Na pozostałej długości zębów satelit współpracuje z drugim satelitem (równym mu co do wielkości), który zazębia się z kołem walcowym drugiej półosi. Do kosza mechanizmu różnicowego przymocowane jest śrubami koło talerzowe przekładni głównej. Wraz z kołem talerzowym obraca się kosz mechanizmu różnicowego, a tym samym i zamocowane w nim wałki satelitów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

Dławienie przepływu wody i powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Bezpośrednie ogrzewanie gazami spalinowymi, tanie w eksploatacji, stwarza jednak warunki, w których możliwe jest zatrucie kierowcy lub pasażerów tlenkiem węgla. Urządzenia bezpośredniego ogrzewania spalinami wymagają więc regularnej okresowej kontroli, a wszelkie wykrywane usterki trzeba natychmiast usuwać. Aby utrudnić wydostawanie się spalin z urządzenia ogrzewczego, niekiedy jego elementy znajdujące sie w nadwoziu zaopatruje się w podwójne ścianki o specjalnej konstrukcji. System grzejnikowy, pośredni. W autobusach stosowane są często układy zapewniające ogrzewanie wnętrza nadwozia od czynnika pośredniczącego w przekazywaniu ciepła od spalin do powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

Dławienie przepływu wody i powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Sposób taki jest wprawdzie najprostszy, lecz nie zapewnia równomiernego ogrzewania całego wnętrza nadwozia. Ponadto grzejniki łatwo nadmiernie się rozgrzewają, a osadzający się na niej pył i inne zanieczyszczenia ulegając częściowemu spiekaniu zanieczyszczają atmosferę wnętrza. Urządzenie do bezpośredniego ogrzewania spalinami składa się z układu rur podłączonego równolegle do rury wydechowej silnika i wyposażonego w zawór do kontrolowania przepływu gazów spalinowych przez grzejnik. Układ grzejnikowy powinien byt podłączony do rury wydechowej możliwie blisko silnika, gdzie spaliny są jeszcze dostatecznie gorące. Przeważnie jako zawór regulacyjny stosuje sie przepustnicę ustawianą tylko w dwóch położeniach skrajnych „otwarte” (przepływ spalin przez grzejnik) oraz „zamknięte” (wyłączenie ogrzewania). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

Dławienie przepływu wody i powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Wahania temperatury wnętrza nadwozia na ogól są niewielkie, z uwagi na niezbyt duże różnice temperatur wnętrza i otoczenia. Umożliwia to w razie zastosowania urządzenia chłodniczego i wentylatora utrzymywanie w wystarczającym stopniu określonej temperatury wewnątrz nadwozia, niezależnie od szybkości jazdy. Największy jest udział strumienia konwekcyjnego, a następnie strumienia ciepła kondensacji, pomimo małego udziału świeżego powietrza i wilgotności względnej tylko Urządzenia chłodnicze mają różną budowę, od tego, czy są projektowane do określonego modelu samochodu, czy jako uniwersalne są przeznaczone do instalowania w różnych typach samochodów, w razie życzenia nabywców. W samochodzie osobowym ze specjalnie opracowanym urządzeniem chłodniczym wymiennik ciepła z zasady umieszcza się z przodu, pod deską rozdzielczą. Urządzenie chłodnicze jest często zespolone z urządzeniem ogrzewającym (niepełna klimatyzacja. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

Dławienie przepływu wody i powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Spaliny z komory spalania uchodzą zwykle przez rurę grzewczą do tłumika, skąd rurą odlotową odprowadzane są na zewnątrz. Komora spalania, rura grzewcza i tłumik omywane Są z zewnątrz cieczą pośredniczącą w przekazywaniu ciepła — z reguły wodą. Gaźnik oraz zawór zwrotny znajduje się zwykle w górnej, oddzielonej podwójna ścianką, części nagrzewnicy. Gaźnik wyposażony jest w urządzenie korygujące ilość paliwa rozpylanego w komorze zmieszania za leżnie od temperatury powietrza. Urzadzenie to składa Się z wygiętej bimetalowej płytki sterującej polożenie stożkowej iglicy, zamykającej otwór w komorze pływakowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

Dławienie przepływu wody i powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Gaz dopływa z butli do palników sposób kontrolowany przez urządzenie dawkujące i spala się w przestrzeni urządzenia połączonej podwójnym kanałem z otoczeniem. Dolny kanał doprowadza świeże powietrze, a górny kanał odprowadza produkty spalania. Wielkość płomienia (czyli wydajność cieplną urządzenia) reguluje się przez przestawianie urządzenia dawkującego. W razie zgaśnięcia płomyka kontrolnego następuje automatyczne odcięcie dopływu gazu do palników. Szczelność urządzenia zapobiega przedostawaniu się produktów spalania i resztek niespalonego gazu do wnętrza nadwozia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

Dławienie przepływu wody i powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Paliwo tłoczone przez pompę napływa na wewnętrzną powierzchnię rozpylacza; który wachlarzowato rozbryzguje je w komorze spalania. Niekiedy komora spalania podzielona jest stożkową przegrodą na dwie części. Wówczas we właściwej komorze spalania paliwo rozpyla się, miesza z powietrzem oraz częściowo spala, a w komorze dopalania następuje ostateczne wypalenie się resztek paliwa. Produkty spalania płynąc przez kanały wymiennika ciepła podgrzewają przetłaczane świeże powietrze i króćcem uchodzą na zewnątrz. Ciśnienie tłoczenia świeżego powietrza jest z reguły wyższe niż ciśnienie w komorze spalania, co skutecznie za pobiega przenikaniu spalin przez ewentualne nieszczelności do wnętrza nadwozia. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries