wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

OBLICZENIE PROMIENI LUKÓW POZIOMYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

OBLICZENIE PROMIENI ŁUKÓW POZIOMYCH . Na pojazd drogowy w czasie przejazdu przez łuk poziomy, prócz siły pociągowej i siły ciężkości, działa również siła odśrodkowa, skierowana na zewnątrz łuku i usiłująca pojazd przesunąć po nawierzchni lub też wywrócić. Ponieważ siła odśrodkowa jest w stosunku prostym do kwadratu szybkości i w odwrotnym do wielkości promienia łuku poziomego, wzrost jej jest niebezpieczny, zwłaszcza przy ruchu ze znacznymi szybkościami przez łuki o małych promieniach. Oprócz działania bezpośredniego siły odśrodkowej na samochód, tj. oprócz usiłowania przesunięcia lub wywrócenia samochodu, siła odśrodkowa wywiera również istotny wpływ na zmianę warunków kierowania samochodem wskutek zmiany układu obciążenia poszczególnych kół. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

OBLICZENIE PROMIENI LUKÓW POZIOMYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Doświadczenia wykazują, że ruch konny znosi przechyłki do 0,06. W związku z tym do tej właśnie wielkości powinno się ograniczyć stosowanie przechyłek poprzecznych w łuku. Wielkość siły odśrodkowej przy ruchu konnym nie osiąga znacznych wielkości (mała szybkość ruchu), z tego powodu przy nawierzchni śliskiej następuje zsuwanie się pojazdów konnych w kierunku poprzecznym. Przy ruchu pojazdów konnych o wysoko położonym środku ciężkości na większych przechyłkach może nastąpić również wywrócenie się pojazdu. Przechyłki poprzeczne o silnym pochyleniu nawierzchni powodują znaczne podniesienie zewnętrznej krawędzi nawierzchni drogi w stosunku do jej wysokości na prostej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

OBLICZENIE PROMIENI LUKÓW POZIOMYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przy nawierzchniach zlodowaciałych współczynnik tarcia przy ślizganiu się po lodzie wynosi około 0,10, tej wartości zatem nie powinna przekraczać przechyłka w łuku na drogach publicznych. Przepisy techniczne niektórych państw dopuszczają dla łuków stosowanie mniejszych szybkości ruchu niż dla prostej, co pozwala na stosowanie w trudnych warunkach mniejszych wielkości promieni łuków. Przechyłki poprzeczne stosuje się w USA o wielkości największej dopuszczalnej 0,083 w Niemczech 0,08, a w Anglii 0,06 – 0,10. Przepisy techniczne w Związku Radzieckim przyjmują wielkość przechyłek 0,06. Niezależnie od urządzeń szybkość pojazdów na łuku wynosi 0,55 – 0,10 szybkości podstawowej na prostej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

OBLICZENIE PROMIENI LUKÓW POZIOMYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bmw warszawa otomoto’

OBLICZENIE PROMIENI LUKÓW POZIOMYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Magazynowanie cementu. Od należytego magazynowania cementu w dużym stopniu zależy jakość i koszt wykonywanych robót, dlatego też magazyny cementu powinny być pod specjalną opieką laboratorium polowego. Cement jest dostarczany obecnie przez cementownię w workach papierowych. Magazyn cementu powinien być podzielony na działki, w których składa się worki jeden na drugim z przewiązaniem szczelin między workami, maksymalna wysokość warstwy worków może wynosić 2 m, czyli średnio około 2,3 t/m2. Na wielkie budowy drogowe oraz do wytwórni mas betonowych w niedalekiej przyszłości zostanie wprowadzony transport cementu bez opakowania, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »