wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘garcarek otomoto’

Plany sytuacyjne naleza do zbioru rysunków projektu techniczno roboczego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Plany sytuacyjne należą do zbioru rysunków projektu techniczno roboczego. Z tego powodu ich opracowanie jest nieco inne. Plany takie podają, prócz osi drogi, również szerokość jej korony i nawierzchni, odwodnienie (rowy, dreny i sączki), szczegóły zjazdów i skrzyżowań, umiejscowienie znaków wysokościowych itp. Plan sytuacyjny zawiera wszystkie elementy techniczne projektu, mające wpływ na położenie sytuacyjne drogi w terenie. Plany sytuacyjne należy również opracowywać na podkładzie mapy warstwicowej z podaniem wszystkich szczegółów sytuacyjnych terenu, mających jakikolwiek wpływ na trasę drogi i na koszt projektowanych robót. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘garcarek otomoto’

Plany sytuacyjne naleza do zbioru rysunków projektu techniczno roboczego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Skręt pojazdów na gąsienicach. Pojazdy samochodowe na gąsienicach są zaopatrzone w mechanizmy do skrętu oparte na zasadzie regulowania momentów skrętu, przekazywanych na koła napędne gąsienic. Skręt ciągnika gąsienicowego powstaje w wyniku przyhamowywania osi pozostającej w miejscu podczas skrętu. Przy tym oś wykonująca obrót obraca się ze stałą szybkością kątową. W ten sposób skręt ciągnika gąsienicowego odbywa się przez zatrzymanie gąsienicy, stającej się środkiem obrotu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘garcarek otomoto’

Plany sytuacyjne naleza do zbioru rysunków projektu techniczno roboczego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Dla normalnego typu wielkości współczynnika i obliczeń promieni łuków. Współczynnik ten zapewnia stateczność na zarzucenie, lecz zmniejsza wygodę ruchu i jego ekonomiczność. Dla warunków terenu łatwych, przy obliczeniu najmniejszego dopuszczalnego promienia łuku poziomego, należy przyjmować współczynnik 1 = 0,10. Dla konstrukcji nawierzchni z jednostronnym pochyleniem w łuku miarodajny w zasadzie jest wykres dla lL = 0,10 i i = 0,02 (pochylenie poprzeczne takie, jak normalne pochylenie poprzeczne nawierzchni danego typu) lub i = = 0,06 największe dopuszczalne pochylenie poprzeczne nawierzchni ze względu na ruch konny. Krzywe zestawione dla podanych warunków określają promienie łuków poziomych stosowanych na drogach ważniejszych, projektowanych dla szybkości ruchu samochodowego ponad 60 km/godz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘garcarek otomoto’

Plany sytuacyjne naleza do zbioru rysunków projektu techniczno roboczego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Przykład obliczania powierzchni placu. Założenia. Całkowita ilość materiałów potrzebna do wykonania 1 m (bieżącego) nawierzchni betonowej wynosi 2,0 m, przeciętny dzienny postęp budowy 200 m (bieżących), przewidziana długość odcinka drogi, który ma być wykonany z danego składu materiałowego, 12 km. Z powyższych założeń wynika, że ilość dni roboczych wyniesie: 12000 a uwzględniając 10% czasu na niepogodę 66 dni. Przeciętne dzienne zużycie materiałów wyniesie: 200 X 2,0 = 400 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »