wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘obieg otto’

Urządzenie klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Urządzenie klimatyzacyjne składa się zwykle z następujących układów: ogrzewczego, chłodniczego, nawilżającego, odkraplającego, odwilżającego oraz kontrolno-regulacyjnego. Tak skompletowane urządzenie zapewnia pełną klimatyzacje. Warunkami skutecznej klimatyzacji są: dobra izolacja cieplna i szczelność nadwozia, co w samochodach osobowych jest trudne do spełnienia. Z tego względu w urządzeniu klimatyzacyjnym trzeba stosował dość duże zespoły chłodnicze. W samochodzie osobowym ciężar urządzenia klimatyzacyjnego wynosi 50. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obieg otto’

Urządzenie klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Szybsze obracanie się jednego z kół pędnych niż drugiego jest możliwe dopiero wskutek przezwyciężania oporów tarcia przeciwstawiających się poślizgowi czaszy oporowej, osadzonej na półosi danego kola pędnego, względem koła mechanizmu różnicowego. Jeżeli jedno z kół pędnych traci przyczepność do nawierzchni i zaczyna wirować swobodnie, mechanizm różnicowy POWR-LOK przekazuje jednak moment obrotowy na drugie koto pędne, .dzięki oporom tarcia przeciwstawiającym się poślizgowi czaszy oporowej jego półosi względem kosza, co stanowi zasadniczą różnicę w porównaniu ze zwykłym mechanizmem różnicowym, stożkowym lub walcowym. Mechanizm różnicowy POWR-LOK zapobiega skutecznie ugrzęźnięciu samochodu w razie poślizgu jednego z kół pędnych, ponieważ na drugie koło pędne działa wówczas moment obrotowy wynikający z oporów tarcia pomiędzy czasza oporową i koszem (lub między tarczami sprzęgła). Wspomniane opory tarcia są proporcjonalne do nacisku pary satelitów na czaszę oporową, czyli i do chwilowego momentu obrotowego, oddawanego przez przekładnię główną, Stanowi to pod pewnymi względami istotną niedogodność, ponieważ podczas zakręcania rozpędzanego samochodu (duże obciażenie silnika) mechanizm różnicowy POWR-LOK usiłując utrzymać jednakowe prędkości obrołowe kół pędnych powoduje ich poślizg względem nawierzchni, a więc i wzmożone zużycie Ogumienia. System TRAC-AIDE (produkcja Eaton Manufacturing Co, oraz E. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obieg otto’

Urządzenie klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W lodowniach samochodowych stosowane są zwykle sprężarki tłokowe, wielocylindrowe, jednostronnego działania, o szybkobieżności znamionowej około 2000 obr/min. Sprężarka wysysa pary czynnika chłodniczego z parownika i po sprężeniu (kosztem poboru mocy) wtłacza je do skraplacza. Skraplacz zapewnia przechodzenie sprężonych par czynnika chłodniczego w stan ciekły, w wyniku podwyższania ciśnienia par czynnika i odprowadzania ciepła od nich do otaczającego powietrza. Im wyższa jest temperatura ochładzającego środowiska, tym wyższa jest temperatura skraplania, a zatem i ciśnienie. Parownik składa się z rzędów rur, połączonych żebrami w celu uzyskania dużej powierzchni wymiany ciepła. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obieg otto’

Urządzenie klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Zbiornik na lód z wodą w nadwoziu (do około —30 oc), antyseptyczność oraz przechodzenie ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy, z pominięciem fazy ciekłej. Stosowanie suchego lodu w szerokim zakresie utrudnia jego wysoka cena. Ochładzanie solanką zapewnia się przez instalowanie zbiorników wypełnianych solanką, tj. roztworem wodnym soli (najczęściej kwasu solnego, chlorku sodu, magnezu lun wapnia). Ochłodzona solanka utrzymuje dość długo (12. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obieg otto’

Urządzenie klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Złożoność urządzenia klimatyzacyjnego oraz współzależność parametrów powietrza wymaga stosowania dość skomplikowanego układu regulacyjnego. Najczęściej odpowiednio rozmieszczone czujniki temperatury i wilgotności automatycznie wpływają na sposób chwilowego działania poszczególnych układów. Filtry. Urządzenie klimatyzacyjne wyposaża się w filtry, często siatkowe, zwilżane olejem, które wychwytują zanieczyszczenia z przepływającego przez nie powietrza, Do usuwania niemiłych zapachów stosowane są wkłady filtrujące z węgla aktywowanego, a niekiedy tzw. ozonizatory, w których pomiędzy dwoma przewodzącymi prąd powierzchniami zachodzą wyładowania elektryczne, w wyniku czego powstaje ozon eliminujący niepożądane zapachy w przepływającym strumieniu powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obieg otto’

Urządzenie klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Sprężarkę w autobusie przeważnie napędza również silnik pojazdu, lecz z zasady poprzez skrzynkę przekładniową lub hydrauliczny układ przeniesienia napędu. Zapewnia to dużą swobodę w wyborze miejsca wbudowania sprężarki w pojeździe oraz zmniejsza zależność jej wydajności od prędkości biegu silnika. Często stosowane są również elektryczne układy przeniesienia napędu uniezależniające całkowicie działanie instalacji klimatyzacyjnej od pracy silnika napędowego pojazdu. Urządzenia klimatyzacyjne samochodów osobowych wyposaża się coraz częściej w szybkobieżne sprężarki odznaczające się dużą wydajnością i niewielkim ciężarem własnym (np. przy 6000 obr/min sprężarka o pojemności skokowej 200 crna zapewnia skuteczność chłodzenia 10 000. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obieg otto’

Urządzenie klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Montaż i demontaż przęseł powinien odbywać się wyłącznie urządzeniami mechanicznymi o napędzie elektrycznym. Zasilające gniazda wtykowe powinny być rozmieszczone w pobliżu stołów montażowych i demontażowych, najlepiej pośrodku stołu. Odległość gniazd wtykowych nie może przekraczać 50 m, Użytkowane dotychczas stoły i narzędzia elektryczne, takie jak wiertarki do nawiercania otworów w podkładach, zakrętarki do wkręcania Wkrętów i dokręcania śrub łubkowych, piły do przecinania szyn, wiertarki do nawiercania otworów w szynach i szlifierki do usuwania spływów powinny być zastępowane bardziej wydajnymi i o mniejszej obsłudze ma szynami, jak piły tarczowe, piłowiertarki, wielowrzecionowe wiertarki i zakrętarki oraz zgrzewarki szyn, a także przez półautomatyczne stoły montażowe i demontażowe. Żurawie do obsługi stołów montażowych. Żurawie samochodowe i kołowe żurawie samojezdne mają stosunkowo dużą prędkość podnoszenia i jazdy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obieg otto’

Urządzenie klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W celu maksymalnego wykorzystania udźwigu suwnice oraz żurawie powinny być wyposażone w specjalne oprzyrządowanie, umożliwiające podnoszenie większej liczby podkładów, złączek lub szyn w jednej parti. Do podnoszenia i przenoszenia złączek mogą być wykorzystane palety albo elektromagnesy, a do przenoszenia podkładów specjalne obejmy bądź obejmujące pakiet podkładów. Szyny powinny być przenoszone w partiach co najmniej po 6 do sztuk odpowiednimi, zawiesiami belkowymi, wyposażonymi w specjalne, najlepiej w samozaciskające się kleszcze szynowe. Dodatkowe oprzyrządowanie suwnic linami pomocniczymi, zawiesiami i uchwytami, znacznie rozszerza zakres użycia suwnic, co pozwala na wybór optymalnej technologii robót w bazie montażowej. Jeżeli suwnice mają niewielkie oprzyrządowanie dodatkowe i nie są zasilane z podwieszonej sieci, lecz kablem, to ich użycie ogranicza sie w zasadzie do transportu pionowego i poziomego przęseł. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obieg otto’

Urządzenie klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej w odniesieniu do temperatur normalnych wynosi dla sprężarek freonowych Kt 4105 kcal/kW godz, a dla sprężarek amoniakalnych Ki 4186 kcal/kW godz. Przeważnie na każdy 1 kW pobieranej mocy, odnosząc do obiegu w temperaturach normalnych, lodownia sprężarkowa odbiera od oziębianego środowiska około 2200 kcal/godz. Typowe lodownie samochodowe Zamknięte nadwozie furgonowe, w którym wymaga się utrzymywania odpowiednio niskiej temperatury przez dość długie okresy czasu, jest z reguły zaprojektowane i wykonane przez wytwórnię specjalistyczną i osadzone na typowym podwoziu samochodu ciężarowego lub naczepy ciągnika siodłowego. Niezbyt często spotyka sig natomiast specjalne pojazdy chłodnie lub lodownie samochodowe, w których jednak z zasady wykorzystuje się w mniejszym lub większym stopniu zespoły seryjnych samochodów, zwykle ciężarowych. Dość rozpowszechnione do niedawna nadwozia drewniano-metalowe są obecnie szybko wypierane przez nadwozia metalowe z coraz liczniejszymi elementami z tworzyw sztucznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obieg otto’

Urządzenie klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Sprężarka, silnik i skraplacz osadzone są najczęściej na wspólnej ramie, jako jeden zespól instalowany zwykle w przedniej części nadwozia lub pod nadwoziem. Wydajność oziębiania (chłodnicza), czyli ilość ciepła, którą lodownia może pobrać w ciągu godziny od chłodzonego środowiska, zmienia się w szerokich granicach, zależnie od warunków cieplnych. Z obniżaniem temperatury parowania wydajność oziębiania gwałtownie spada. Aby umożliwić porównywanie lodowni różnych systemów, wprowadzono pojecie tzw. wydajności nominalnej, odniesionej do Ściśle określonych warunków (temperatur normalnych) podanych ponizej — temperatura skraplania czynnika +30 — temperatura czynnika przed zaworem regulacyjnym +25 oc. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries