wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘oznaczenia opon samochodowych’

Różnorodność w obszarze motoryzacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Nowoczesność i innowacyjność to jedno. Jednakże wśród naszego społeczeństwa znajdują się prawdziwi klasycy i kolekcjonerzy starych aut. W jakich jest przecież piękno i dusza. Nie każdy z nas o tym pamięta, na szczęście są jednostki, jakim udało się o tym nie zapomnieć, a co za tym idzie pielęgnować dawne piękno. Ponieważ wbrew pozorom pierwsze modele samochodów potrafią być niezwykle intrygujące. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oznaczenia opon samochodowych’

Różnorodność w obszarze motoryzacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zmianę kierunku obrotu walu zdawczego zapewnia przekładnia hydrokinetyczna (pracując w zakresie przełożeń 1,0. . .1,5), a przekładnia planetarna duże dodatkowe przełożenie zwalniające. Zakresy pracy zespołu: P-N-D-L-R. W zakresie D hydrauliczny układ sterujący samoczynnie przełącza bieg zwolniony na bieg bezpośredni lub odwrotnie, zależnie od szybkości jazdy i obciążenia silnika. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oznaczenia opon samochodowych’

Różnorodność w obszarze motoryzacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Moce samochodowych nadajników radiotelefonicznych wynoszą około 10 W, a średnio ich zasięg dochodzi do około 50 km. W celu zapewnienia ciągłości radiotelefonicznej na dużym obszarze tworzy się siec pośrednich stacji odbiorczych, połączonych liniami przewodowymi z centralną stacją dużej mocy (np. 250 W czy 0,5 kW). Pasażer samochodu uzyskuje połączenie radiotelefoniczne z innym samochodem lub abonentem przyłączonym do sieci telefonicznej stałej za pośrednictwem stacji centralnej lub ewentualnie stacji pośrednich, utrzymując z nimi łączność radiowa. Łączność abonenta stałego z centralą zapewnia zwykła linia telefoniczna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oznaczenia opon samochodowych’

Różnorodność w obszarze motoryzacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zestaw rozgłaszający z kilku lub nawet kilkunastu glośników  zapewnia w całym nadwoziu dobry odbiór wszelkich audycji improwizowanych i odbieranych z zewnątrz. Zespoły radiofoniczne wyposaża się najczęściej w piezoelektryczne mikrofony membranowe, które zapewniają wprawdzie wierne odtwarzanie, lecz przekazują bardzo małe napięcia. Podczas nadawania przez taki mikrofon, napięcie na wejściu do wzmacniacza osiąga zaledwie kilka miliwoltów, a w okresie audycji z magnetofonu lub adaptera napięcie to może dochodzić do 100. . .500 m V. Tak duże różnice napięcia stwarzają konieczność stosowania wzmacniacza o dwóch wejściach, przy czym sygnał z mikrofonu wprowadzony jest przez dodatkowy stopień wzmocnienia, na okres nadawania Włączany za pomocą przełącznika. Systemy łączności radiotelefonicznej pracują w przydzielonym specjalnie do tego celu pasmie częstotliwości zakresu fal ultrakrótkich. Ponieważ w zakresie fal ultrakrótkich szerokości pasma mogą być duże, z reguły stosuje sie modulacje częstotliwości lub impulsowa, co zapewnia znaczną niewrażliwość na zakłócenia, szczególnie silne w miastach i obszarach przemysłowych. Przykładowo w Paryżu i jego okolicach służba telefonii samochodowej zorganizowana jest następująco. Aparat korzysta z dwóch częstotliwości, których różnica wynosi 9 MHz, Przedział ten tworzy tzw. kanał abonenta. Wszystkie kanały abonentów mieszczą się w zakresie częstotliwości 154. . .174 MHz, a wiec w bezpośrednim sąsiedztwie zakresu telewizyjnego. Do najbardziej typowych należy radiotelefon samochodowy STORNOPHONE UKV/FM typ COM 13C-14, zasilany prądem Transformator wyjściowy lampy głośnikowej ma zwykle układ odczepów, które pozwalają na najkorzystniejsze wyregulowanie jej współpracy z zestawem głośników w razie zmiany ich liczby lub mocy. W celu zapewnienia dobrej słyszalności audycji nadawanych wewnątrz pojazdu Stosuje sie rozmaite rozwiązania. [przypisy: otomoto krotoski cichy Warszawa, moja honda, otomoto krotoski cichy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oznaczenia opon samochodowych’

Różnorodność w obszarze motoryzacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dzięki rozpowszechnianiu się miniaturowych magnetofonów, używanych już od dawna do celów reporterskich, na ogół zainstalowanie w pojeździe samochodowym magnetofonu nie nastręcza trudności. Najczęściej magnetofony spotyka się w omnibusach i autobusach, przeważnie jako dodatkowe urządzenia w zespołach radiofonicznych. Zespół radiofoniczny. Niekiedy pojazdy samochodowe, głównie dalekobieżne omnibusy lub wycieczkowe autokary, wyposaża się w tzw. zespoły radiofoniczne, czyli rozbudowane urządzenia odbiorcze wyposażone w mikrofony. Typowy zespól odbiorczy składa sie z następujących podzespołów : — odbiornik radiowy wysokiej klasy, — mikrotelefon, adapter i magnetofon mogące w dowolnym połączeniu współpracować jako urządzenia radiofoniczne. Względnie najlepsze wyniki daje instalowanie indywidualnych głośników przed poszczególnymi siedzeniami. Niekiedy grupuje się kilka różnych głośników w jeden zespół rozgłaszający lub rozmieszcza się je w rozmaitych miejscach, najbardziej odpowiednich z uwagi na akustykę wnętrza nadwozia pojazdu. Często zadowalającą słyszalność zapewnia kilka (4 do 6) głośników Wbudowanych w sufit nadwozia. Radiotelefon jest to zespól urządzeń radiowych pozwalający na prowadzenie rozmów telefonicznych dzięki zastosowaniu mikrotelefonu. System łączności zapewniają dwa zespoły nadawczo-odbiorcze, które mogą pracować w układzie SIMPLEX — wykorzystując jedna radiowa częstotliwość nośną do nadawania i odbierania sygnałów, albo w układzie DUPLEX — wykorzystując inną częstotliwość nośną do nadawania sygnałów, a inną do nasłuchu, czyli odbierania Sygnałów. Obecnie większość systemów łączności radiotelefonicznej działa według układu DUPLEX, z uwagi na niezależność kanałów do nadawania i nasłuchu, możliwość stosowania pojedynczych anten, będących jednocześnie antenami nadawczymi i odbiorczymi oraz ze względu na inne korzyści natury elektrycznej. [więcej w: otomoto krotoski cichy Warszawa, moja honda, otomoto krotoski cichy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oznaczenia opon samochodowych’

Różnorodność w obszarze motoryzacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zakłócenia w odbiorze radiowym mogą być także powodowane przez tarcie mechaniczne, wywołujące powstawanie ładunków elektrostatycznych na elementach o właściwościach dielektrycznych, np. na oponach, okładzinach i taśmach hamulcowych lub klinowych pasach napędowych. Źródła takich zakłóceń likwiduje się przez przewodowe łączenie z masą cześci, na których mogą gromadzić się ładunki elektrostatyczne — np. osadzając na piastach sprężyny antystatyczne. Zapobieganie tworzeniu sie ładunków elektrostatycznych na oponach jest dość trudne, przy czym z reguły trzeba stosować specjalne ogumienie o stosunkowo małej oporności właściwej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oznaczenia opon samochodowych’

Różnorodność w obszarze motoryzacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Gdyby koła toczyły się z jednakowymi prędkościami obrotowymi, następowałby poślizg jednego lub obu kół względem nawierzchni drogi, powodujący intensywne zużywanie się ogumienia. Aby umożliwić obracanie się kół pędnych samochodu z różnymi prędkościami obrotowymi, każdy most napędowy wyposaża się w tzw. mechanizm różnicowy, który w razie chwilowego zmniejszania sie prędkości obrotowej jednego z kół mostu napędowego w takim samym stopniu zwiększa prędkość obrotową drugiego koła. Warunki podobne do ruchu samochodu po krzywiźnie istnieją podczas jazdy po wyboistej nawierzchni lub po bezdrożu, ponieważ wskutek najeżdżania na nierówności koła pędne przebywają wówczas niejednakowe odcinki drogi w jednostce czasu. W takiej sytuacji mechanizm różnicowy ogranicza również dość skutecznie poślizg poszczególnych kół, a wiec zapobiega wzmożonemu zużyciu ich ogumienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oznaczenia opon samochodowych’

Różnorodność w obszarze motoryzacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wprawdzie możliwe jest przewietrzanie zarówno z utrzymywaniem podciśnienia, jak i nadciśnienia wewnątrz nadwozia, ale jednak w samochodach stosuje się prawie wyłącznie nadciśnieniowe systemy wentylacji. Jeżeli bowiem w nadwoziu panuje nadciśnienie rzędu 2 . . .4 mm słupa wody, zabezpiecza ono bardzo skutecznie przed przedostawaniem się przez nieszczelności wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz niekontrolowanych ilości powietrza mogących powodować przeciągi. Zapotrzebowanie powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oznaczenia opon samochodowych’

Różnorodność w obszarze motoryzacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Człowiek czuje się jednak dobrze w pewnych zakresach temperatury i wilgotności powietrza, w których jego organizm może prawidłowo funkcjonować. Przyjmuje się np. ogólnie, że wilgotność względna powietrza powinna zawierać się w granicach 30, , , 70 0/0, ponieważ powietrze 0 wilgotności poniżej 30% odczuwane jest jako zbyt suche, a o wilgotności ponad — jako zbyt wilgotne. Duża wilgotność w połączeniu z wysoką temperaturą odczuwana jest przez człowieka jako nieznośne gorąco, a w razie niskiej temperatury powietrza jako przenikliwy chłód. Prędkość powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘oznaczenia opon samochodowych’

Różnorodność w obszarze motoryzacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Urządzenia do utrzymywania określonych warunków klimatycznych we wnętrzu nadwozi samochodów spełniać mogą najrozmaitsze zadania, zależnie od przeznaczenia pojazdu oraz wymagań eksploatacyjnych, zmieniając poszczególne parametry powietrza lub jednocześnie kilka jego parametrów. Ujmując poglądowo, ogólnie rozróżniać należy następujące zadania omawianych urządzeń : wentylacja ma na celu odświeżanie atmosfery wnętrza nadwozia przez jednoczesne usuwanie zużytego i doprowadzanie czystego powietrza, — ogrzewanie polega na doprowadzaniu do powietrza określonych, zwykle regulowanych ilości ciepła, w celu utrzymania wewnątrz nadwozia wymaganej temperatury wyższej niż temperatura otoczenia, — chłodzenie polega na odbieraniu od powietrza określonych, zwykle regulowanych ilości ciepła, w celu utrzymania — wewnątrz nadwozia wymaganej temperatury, niższej niż temperatura otoczenia, — klimatyzacja ma na celu utrzymywanie we wnętrzu zamkniętego nadwozia, odgrodzonego od otoczenia, określonych parametrów powietrza (temperatury, wilgotności i stopnia czystości) oraz prędkości jego krążenia, niezależnie od szybkości jazdy i zewnętrznych warunków atmosferycznych. Ocena warunków klimatycznych środowiska przez człowieka wynika głównie z odczucia cieplnego. Warunkiem prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych jest bowiem przejmowanie przez otoczenie ciepła wydzielanego przez organizm ludzki. Odczucie cieplne człowieka określa się więc jako skuteczność ochładzania go przez otaczające środowisko, zależną od temperatury, wilgotności i prędkości ruchu powietrza oraz warunków wypromieniowywania ciepła. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »