wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘renault wektor bielsko biała’

Na osi oznacza sie kilometry trasy od jej poczatku, a dla dróg przebudowywanych równiez w kilku miejscach nawiazania do kilometrów istniejacej drogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Na osi oznacza się kilometry trasy od jej początku, a dla dróg przebudowywanych również w kilku miejscach nawiązania do kilometrów istniejącej drogi. Na łukach na planie orientacyjnym oznacza się tylko wielkość promienia łuku bez podawania odległości początku i końca łuku. Na planie orientacyjnym oznacza się również wszystkie obiekty większe i mniejsze, jeśli potrzeba oznaczeń została stwierdzona w czasie opracowania projektu wstępnego. Na planie orientacyjnym podaje się również, znaczone jedną linią grubą, wszelkiego rodzaju dojazdy do miejscowości, stacji kolejowych, przystani wodnych, skrzyżowania z innymi drogami, kolejami itp. Plan orientacyjny powinien obrazować zupełnie dokładnie zbliżenie osi trasy drogowej do osiedli i innych punktów stałych trasy oraz połączenie drogi z istniejącą siecią drogową. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘renault wektor bielsko biała’

Na osi oznacza sie kilometry trasy od jej poczatku, a dla dróg przebudowywanych równiez w kilku miejscach nawiazania do kilometrów istniejacej drogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Pod wpływem działania siły odśrodkowej odbywa się zmiana rozkładu ciśnień na poszczególne koła samochodu. Przy znacznej wielkości siły porzecznej siła pociągowa na kole wewnętrznym (mniej obciążonym) może stać się większa niż siła przyczepności i wtedy nastąpi ślizganie się (buksowanie) koła. Współczynnik przyczepności staje się przy tym jeszcze mniejszy i może nastąpić zarzucenie wozu. Większa część współczynnika przyczepności jest wykorzystywana do pokonania podłużnego wzniesienia drogi lub też do hamowania, część pozostała (mniejsza) może być wykorzystana przeciwko przesunięciu bocznemu samochodu. Z tych powodów przy wyznaczaniu promieni łuków poziomych należy znać wielkości CPl i CP2 Im większą wartość CPl możemy przyjąć za podstawę obliczeń, tym przy mniejszym znaczeniu 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘renault wektor bielsko biała’

Na osi oznacza sie kilometry trasy od jej poczatku, a dla dróg przebudowywanych równiez w kilku miejscach nawiazania do kilometrów istniejacej drogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

PROMIEŃ ŁUKU ZE WZGLĘDU NA OŚWIETLENIE W NOCY . Najmniejsze dopuszczalne promienie łuków poziomych, ze względu na działanie siły odśrodkowej, nie zapewniają bezpieczeństwa ruchu samochodów w nocy przy oświetleniu latarniami samochodowymi. Bezpieczeństwo ruchu w nocy można osiągnąć na takich łukach tylko przez zmniejszenie szybkości ruchu. Zachowanie przez samochody szybkości podstawowej w czasie ruchu w nocy wymaga oświetlenia drogi na odległość widoczności, obliczoną z warunków hamowania. Warunek ten jest o tyle istotny, że według statystyki nieszczęśliwych wypadków pomimo tego, że intensywność ruchu nocnego jest znacznie mniejsza niż w dzień (około dziesięciokrotnie mniejsza), to jednak 50 % wypadków zdarza się w porze nocnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘renault wektor bielsko biała’

Na osi oznacza sie kilometry trasy od jej poczatku, a dla dróg przebudowywanych równiez w kilku miejscach nawiazania do kilometrów istniejacej drogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘renault wektor bielsko biała’

Na osi oznacza sie kilometry trasy od jej poczatku, a dla dróg przebudowywanych równiez w kilku miejscach nawiazania do kilometrów istniejacej drogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie 2-3 cm nawierzchni z asfaltu lanego żwirowego ułożonego bezpośrednio na gruncie lub na wyrównanej warstwie piasku, co jest możliwe tylko wówczas, gdy w programie robót przewidziane są roboty nawierzchniowe z asfaltu lanego, a zatem, jeśli na placu dysponuje się odpowiednimi materiałami i maszynami. W końcowym okresie robót nawierzchnie z placu należy zerwać i po przegotowaniu ułożyć we właściwym miejscu. Przy zagospodarowaniu składu należy pamiętać o konieczności maksymalnego zmechanizowania wszystkich robót. Materiały kamienne drobne o regularnych kształtach układa się w stosy o kształcie prostopadłościanu, a pozostałe materiały w mniej lub więcej regularne pryzmy. Materiały te składa się bezpośrednio na oczyszczonym, wyrównanym i odwodnionym gruncie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »