wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Przyklad obliczania powierzchni placu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przykład obliczania powierzchni placu. Założenia. Całkowita ilość materiałów potrzebna do wykonania 1 m (bieżącego) nawierzchni betonowej wynosi 2,0 m, przeciętny dzienny postęp budowy 200 m (bieżących), przewidziana długość odcinka drogi, który ma być wykonany z danego składu materiałowego, 12 km. Z powyższych założeń wynika, że ilość dni roboczych wyniesie: 12000 a uwzględniając 10% czasu na niepogodę 66 dni. Przeciętne dzienne zużycie materiałów wyniesie: 200 X 2,0 = 400 m. Wskaźnik nieregularności dostaw kruszywa ustalamy w wysokości 30% czasu trwania budowy, tj. 0,30 X 60 = 18 dni. Współczynnik k przyjmujemy równy 2 ze względu na przejazd pociągu przez stację węzłową. Potrzebna powierzchnia placu będzie następująca: (400 X 18 + 400 X 2,0) P = 15 X 1,5 + 200,0 = 8200 m2 Długość frontu wyładunkowego w metrach można określić orientacyjnie z następującego wzoru: L=: 1Ul G – średnia dzienna dostawa w in3, k – współczynnik nieregularności dostaw, którego wielkość przyjmuje się taką samą, jak w poprzednim wzorze v – pojemność środków transportowych w m3; 1 – długość jednego środka transportowego, którą należy przyjmować dla wagonów kolejowych samochodów ciągników z jedną przyczepą ciągników z dwiema przyczepami ciągników z trzema przyczepami wywrotek torowych m – ilość transportów/wyładowanych w ciągu doby; 1 – współczynnik uwzględniający rezerwę frontu wyładunkowego ze względu na konieczne odstępy między asortymentami materiałów, różnorodność w kolejności zestawienia wagonów według asortymentów itp., współczynnik ten należy przyjmować 1,2 -7- 1,3. Długość frontu wyładunkowego dla warunków podanych w przykładzie przy założeniu wagonów 20-tonowych o pojemności 15 m i ich długości 10 m oraz czterokrotnego wyładowywania transportów na dobę będzie według wzoru następująca: L = 400 X 2,0X 10 X 1,25 = 167 m – 170 m Wymiary placu moż na obliczyć po określeniu powierzchni placu i długości potrzebnego frontu wyładunkowego, szerokość placu przy prostokątnym jego kształcie oblicza się ze wzoru: B=- L Dla warunków podanych w przykładzie liczbowym szerokość placu wyniesie: B = 48 – 50,0 m [przypisy: moja honda, moto gratka poznań, garcarek otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: garcarek otomoto moja honda moto gratka poznań