wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Sprężarka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

W lodowniach samochodowych stosowane są zwykle sprężarki tłokowe, wielocylindrowe, jednostronnego działania, o szybkobieżności znamionowej około 2000 obr/min. Sprężarka wysysa pary czynnika chłodniczego z parownika i po sprężeniu (kosztem poboru mocy) wtłacza je do skraplacza. Skraplacz zapewnia przechodzenie sprężonych par czynnika chłodniczego w stan ciekły, w wyniku podwyższania ciśnienia par czynnika i odprowadzania ciepła od nich do otaczającego powietrza. Im wyższa jest temperatura ochładzającego środowiska, tym wyższa jest temperatura skraplania, a zatem i ciśnienie. Parownik składa się z rzędów rur, połączonych żebrami w celu uzyskania dużej powierzchni wymiany ciepła. Zwiększenie intensywności chłodzenia zapewnia wentylator wymuszający przepływ powietrza. Zawór regulacyjny kontroluje dopływ ciekłego czynnika chłodniczego do parownika. Podczas przepływu przez mały wolny przelot zaworu czynnik ulega dławieniu, wsku tek czego ciśnienie ciekłego czynnika chłodniczego w zaworze regulacyjnym obniża się z ciśnienia skraplania do ciśnienia parowania z jednoczesnym odpowiednim spadkiem temperatury, jeżeli jednocześnie pracuje sprężarka wysysająca pary wydzielające się w parowniku. Osprzęt lodowni stanowią urządzenia zabezpieczające przed niedopuszczalnym podwyższaniem się ciśnienia skraplania i przed spadkiem ciśnienia parowania oraz zapobiegające przedostawaniu się ciekłego czynnika chłodniczego do sprężarki (osuszacz). Ponadto lodownię wyposaża się w filtry i zbiorniki ciekłego czynnika oraz układ regulacyjny najczęściej automatyczny, regulujący skuteczność oziębiania. Czynnik chłodniczy powinien być tani, nieszkodliwy dla organizmu ludzkiego, nie powinien powodować korozji części metalowych, nie reagować chemicznie ze smarem, a ponadto powinien być niepalny i nie stwarzał niebezpieczeństwa wybuchu. Czynnik chłodniczy powinien mieć korzystne własności termodynamiczne i fizyczne. Stosowane obecnie czynniki chłodnicze, najczęściej freon 12, amoniak oraz chlorek metylu, tylko w pewnej mierze spełniają wspomniane wymagania. Napęd sprężarki. Przeważnie stosowany jest pomocniczy silnik spalinowy. Niekiedy sprężarkę lodowni napędza silnik samochodu, np. poprzez skrzynkę odbioru mocy i przekładnię pasową. Niektóre lodownie wyposażone są w silniki elektryczne, włączane do sieci podczas postoju samochodu. [przypisy: obieg otto, otomoto krotoski cichy poznań, otomoto krotoski cichy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: garcarek otomoto obieg otto otomoto krotoski cichy