wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Urządzenia klimatyzacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Sprężarkę w autobusie przeważnie napędza również silnik pojazdu, lecz z zasady poprzez skrzynkę przekładniową lub hydrauliczny układ przeniesienia napędu. Zapewnia to dużą swobodę w wyborze miejsca wbudowania sprężarki w pojeździe oraz zmniejsza zależność jej wydajności od prędkości biegu silnika. Często stosowane są również elektryczne układy przeniesienia napędu uniezależniające całkowicie działanie instalacji klimatyzacyjnej od pracy silnika napędowego pojazdu. Urządzenia klimatyzacyjne samochodów osobowych wyposaża się coraz częściej w szybkobieżne sprężarki odznaczające się dużą wydajnością i niewielkim ciężarem własnym (np. przy 6000 obr/min sprężarka o pojemności skokowej 200 crna zapewnia skuteczność chłodzenia 10 000. . . 12 000 kcal/godz). Natomiast w urządzeniach autobusowych stosowane są z reguły sprężarki o umiarkowanej szybkobieżności (około 2000 obr/min). Wydajność niektórych małych sprężarek, spotykanych w urządzeniach klimatyzacyjnych samochodów osobowych, regulują zawory upustowe lub sprzęgła, sterowane przez termostaty reagujące na temperaturę ochładzanego powietrza. Natomiast wydajność sprężarki urządzenia klimatyzacyjnego autobusu reguluje się zwykle przez zmienianie prędkości obrotowej jej wału napędowego lub przez podnoszenie zaworów ssących, co pozwala np. w sprężarce czterocylindrowej na ustawianie 100%, 75 0 0, 50 0 0 i 25 0 0 wydajności znamionowej (przez kolejne wyłączanie cylindrów). Układ nawilżający składa się z zespołu dysz, komory nawilżającej z wanną odpływową, odkraplacza powietrza, zbiornika wody (często wraz z urządzeniem do ogrzewania lub chłodzenia rozpylanej wody do wymaganej temperatury) oraz pompy wody. Zespół dysz rozpylających wodę w przepływającym powietrzu umożliwia zależnie od temperatury rozpylanej wody — ogrzewanie, ochładzanie, a nawet osuszanie powietrza (jeżeli temperatura wody jest niższa niż punkt rosy). Układ odwilżający stanowi zespól wkładek higroskopijnych. Powietrze może byt odwilżane również i w chłodnicy wykorzystanej jako odwilżacz powierzchniowy. [przypisy: obieg otto, otomoto krotoski cichy poznań, otomoto krotoski cichy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: garcarek otomoto obieg otto otomoto krotoski cichy